RUP Kerkveld

In uitvoering van art. 2.2.21 VCRO kondigt het college van burgemeester en schepenen aan dat er van 8 november 2021 tot en met 6 januari 2022 een openbaar onderzoek wordt gehouden over het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kerkveld’ zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 27 september 2021.

Het volledige ontwerp kan je op afspraak (online maken of 013/46 05 60) inkijken bij de gemeentelijke dienst omgeving (Eugeen Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort) en kan je bij de Bijlagen downloaden.

Bezwaren/opmerkingen bezorg je uiterlijk 6 januari 2022 schriftelijk aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO):

  • Per aangetekende brief (Eugeen Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort)
  • Door afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis
  • Digitaal: mailen naar omgeving@bekkevoort.be 

Deel deze pagina