RUP Kerkveld

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kerkveld’, dat op dit moment in opmaak is, voorziet in Assent in heel wat nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied ten westen van de Minnestraat, ten zuiden van de Dorpsstraat, en voor de zone rond het dorpsplein.

Er wordt daarbij vooral ingezet op het bundelen van gemeenschapsvoorzieningen in het kader van multifunctioneel ruimtegebruik, nieuwe ruimte voor het verenigingsleven, meer speelterreinen, uitbreidingsmogelijkheden voor de vrije basisschool, het bundelen van parkeergelegenheid op het dorpsplein en op een randparking aan de begraafplaats (Pastorijstraat/Poelbos), het voorzien van een kwalitatieve pleinwand aan het dorpsplein enz.

In de eerste fase van de procedure zijn een startnota en bijhorende procesnota opgemaakt. Hierover vond een publieke raadpleging plaats van 21 februari 2019 tot en met 21 april 2019. De nota’s lagen gedurende deze raadpleging ter inzage op het gemeentehuis en kan je ook nog altijd downloaden onder Bijlagen op deze pagina.

In het kader van de raadpleging werd een infomarkt georganiseerd op 14 maart 2019. Ook het verslag hiervan kan je onder Bijlagen terugvinden.

Er werd over de startnota advies gevraagd bij diverse (advies)instanties.

De resultaten van deze raadpleging (adviezen, andere inspraakreacties etc.) werden verwerkt in een scopingnota. De scopingnota toont o.a. aan hoe er omgegaan wordt met de ontvangen adviezen en andere inspraakreacties. Je kan deze scopingnota, net als een aangevulde versie van de procesnota, onder Bijlagen terugvinden.

Op basis van de scopingnota wordt een voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt dat voorgelegd zal worden aan diverse (advies)instanties.

Deel deze pagina