RUP Kerkveld

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kerkveld’ heeft de gemeenteraad op 1 juni 2022 definitief vastgesteld. De definitieve vaststelling van dit plan is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2022. Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking 14 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en het besluit van de gemeenteraad houdende de definitieve vaststelling zijn onderstaand raadpleegbaar. Samen met het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) kunnen ze ook door iedereen worden ingezien in het gemeentehuis (dienst omgeving).

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan houdt nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden in voor het gebied ten westen van Minnestraat, ten zuiden van Dorpsstraat en voor de zone rond het Dorpsplein.

Deel deze pagina