RUP Kerkveld

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Bekkevoort keurde in zitting van 11 februari 2019 de startnota voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Kerkveld’ goed. Het RUP houdt nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden in voor het gebied ten westen van de Minnestraat, ten zuiden van de Dorpsstraat en voor de zone rond het Dorpsplein.

In een eerste fase is er een startnota en een procesnota opgemaakt. De publieke raadpleging hierover vond plaats van 21 februari 2019 tot en met 21 april 2019. De nota’s lagen gedurende deze raadpleging ter inzage op het gemeentehuis en kan je hieronder ook downloaden (Bijlagen).

In het kader van de raadpleging vond op donderdag 14 maart 2019 een infomarkt plaats in PC Trefpunt. Het verslag hiervan kan je hieronder terugvinden (Bijlagen).

De gemeente heeft over de startnota ook advies opgevraagd bij diverse adviesinstanties.

De resultaten van de raadpleging (adviezen, inspraakreacties etc.) verwerkt de gemeente nu in een scopingnota. Op basis van deze scopingnota zal de gemeente vervolgens een voorontwerp van het RUP opmaken.