RUP Kerkveld

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Bekkevoort keurde in zitting van 11 februari 2019 de startnota voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Kerkveld’ goed. Het RUP houdt nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden in voor het gebied ten westen van de Minnestraat, ten zuiden van de Dorpsstraat en voor de zone rond het Dorpsplein.

Publieke raadpleging

De startnota wordt nu onderworpen aan een publieke raadpleging, van 21 februari 2019 tot en met 21 april 2019.

De start- en procesnota vind je hieronder bij Bijlagen. Ze liggen gedurende bovenvermelde periode van zestig dagen ook ter inzage bij de afdeling grondgebiedzaken - dienst omgeving in het @BEN-gebouw (tijdens de openingsuren).

Reacties op de startnota moet je uiterlijk op 21 april 2019 schriftelijk bezorgen:

  • Per aangetekende brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, E. Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort
  • Door afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis.

Doe dit met de vermelding raadpleging startnota RUP Kerkveld.

Infomarkt

In het kader van de raadpleging vindt er over de startnota een participatiemoment onder de vorm van een infomarkt plaats op donderdag 14 maart 2019 van 16.30u tot 19.30u (doorlopend) in PC Trefpunt (Dorpsstraat 12, 3460 Bekkevoort). Iedereen is welkom.