Regeling begrafeniskosten bij onvoldoende middelen

De familie en erfgenamen regelen bij overlijden de begrafenis en betalen de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn of als deze hiervoor onvoldoende middelen hebben, zal de gemeente een minimale begrafenis verzorgen.

Voorwaarden

  • Niemand kan of wenst de begrafenis te regelen.
  • Het beschikbaar inkomen van de overledene is ontoereikend om de kosten te betalen.
  • De eventuele erfgenamen zijn, evenals de overledene, onvoldoende bemiddeld om de kosten ten laste te nemen.

Hoe aanvragen ?

Neem contact op met het gemeente- of OCMW-bestuur. Een maatschappelijk assistent van het OCMW zal een sociaal en financieel onderzoek uitvoeren.

Het gemeentebestuur zal een minimale begrafenis verzorgen.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart
  • bewijs van uw financiële situatie.

Deel deze pagina