Kampeertenten ontlenen

Bij de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK) kunnen verenigingen tenten ontlenen. De ULDK beschikt momenteel over 2.370 seniortenten en 3.250 patrouilletenten.

Voorwaarden

De volgende organisaties kunnen tenten ontlenen:

 • jeugdverenigingen
  • Dat zijn alle privaatrechtelijke of feitelijke organisaties die blijken uit hun doelstellingen en handelingen aan jeugdwerk doen.
  • De organisatie moet haar zetel hebben in het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
  • Jeugdverenigingen kunnen materiaal ontlenen voor de periode van 15 maart tot 15 november.
 • andere verenigingen, onderwijsinstellingen, multifunctionele centra voor jongeren met een handicap (mfc’s) en overheden
  • De organisatie moet haar zetel hebben in het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
  • Voor de zomerperiode (van 1 juli tot en met 16 augustus) wordt er geen materiaal aan deze groep uitgeleend.

Hoe aanvragen ?

Wanneer aanvraag indienen?

Jeugdverenigingen die op zomerkamp gaan kunnen een aanvraag indienen ná het beëindigen van het huidige zomerkamp en uiterlijk vóór 19 februari van het jaar waarin de activiteit plaatsvindt.

Voor activiteiten buiten de zomerperiode van 1 juli tot en met 16 augustus kunnen jeugdverenigingen een aanvraag indienen tot 5 werkdagen voor de start van het evenement.

Andere verenigingen, onderwijsinstellingen, medisch-pedagogische instituten (MPI’s) en overheden kunnen enkel een aanvraag indienen voor een activiteit buiten de periode van 1 juli tot en met 16 augustus. De aanvraag moet minstens 5 werkdagen voor de start van de activiteit plaatsvinden.

Hoe aanvraag indienen?

U dient uw aanvraag in via het digitale reservatiesysteem.

Op de website van de Uitleendienst Kampeermateriaal (ULDK) vindt u meer info over hoe u online kunt reserveren.

Kostprijs

Tarieven

De ULDK hanteert betaalbare prijzen met een voordeeltarief voor jeugdverenigingen en mpi’s. De huurprijs wordt berekend per dag van uitlening. Er wordt geen huurgeld aangerekend voor de dag van de afhaling en de dag van de inlevering, behalve wanneer de uitleenperiode minder dan 3 dagen bedraagt.

Er zijn verschillende tarieven

 • per dag en per type tent
 • bij vaststelling van beschadiging of verlies van materiaal.

Deel deze pagina