Subsidie voor experimenteel jeugdwerk

De Vlaamse overheid verleent projectsubsidies aan verenigingen die een experimenteel project opzetten. Experimentele projecten spelen in op nieuwe ontwikkelingen en behoeften die zowel binnen de jeugdsector als meer algemeen bij de jeugd leven.

Voorwaarden

Het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid voorziet subsidies voor verenigingen die een experimenteel project opzetten op één van de volgende terreinen:

  • Jeugdwerk
  • Informatie aan of over de jeugd en beleidsparticipatie van de jeugd;
  • Cultuureducatie van de jeugd
  • Bovenlokaal jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en/of kinderen en jongeren met een handicap.

Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media vindt u verdere subsidievoorwaarden.

Hoe aanvragen ?

U moet uw subsidieaanvraag indienen bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media via KIOSK, uiterlijk op 1 september.

De aanvraagdossiers worden voorgelegd aan de adviescommissie voor experimentele projecten. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media bezorgt het advies van de adviescommissie, samen met haar eigen advies, aan de bevoegde minister.

Reglement

Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Deel deze pagina