Werkingssubsidie voor sportverenigingen

Erkende sportverenigingen komen in aanmerking voor een werkingssubsidie.

De subsidiëring van de erkende sportverenigingen heeft tot doel de sportverenigingen de mogelijkheid te geven om de werking verder uit te bouwen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Ons lokaal bestuur stimuleert hiermee het sportieve verenigingsleven met als één van de kerntaken ‘zoveel mogelijk inwoners van Bekkevoort op een gezonde manier aan te zetten tot sport en bewegen’.

Het reglement vind je bij Bijlagen.

Deel deze pagina