Registratie van de slachting van een dier

Sinds 1 december 2004 moet iedereen die een dier wil (laten) slachten een registratienummer hebben. Dit nummer moet je maar één keer aanvragen bij de dienst burger- en welzijnszaken en blijft geldig. Een slachtbewijs kan je apart aanvragen aan de hand van je registratienummer en het beslagnummer.

Dat beslagnummer is in feite een identificatienummer dat de plaats aanduidt waar je de dieren houdt. Je moet dit nummer aanvragen bij Sanitel (www.dgz.be).

Wilt u als particulier een dier slachten, dan moet u die slachting registreren.

Voorwaarden

  • Grote dieren (paarden, runderen) moeten in het slachthuis geslacht worden.
  • Varkens, geiten en schapen mogen thuis geslacht worden. Ook deze slachting moet u registreren.
  • Voor het slachten van kippen, konijnen en klein wild is geen toelating nodig.

Hoe aanvragen ?

Particuliere slachting buiten het slachthuis

Kiest u voor een particuliere slachting buiten het slachthuis, dan moet u elke slachting persoonlijk aangeven bij het gemeentebestuur - minstens 2 werkdagen vóór de slachting. Vergeet niet het sanitelnummer of oornummer van het te slachten dier mee te brengen.

Slachtingen in het slachthuis

Kiest u voor een slachting in het slachthuis en hebt u een registratienummer, dan moet u niet elke keer opnieuw een slachtbrief halen bij uw gemeente. U kunt voor elke slachting rechtstreeks naar het slachthuis gaan.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart
  • Sanitelnummer van het dier

Meer info

Info

Dienst burger- en welzijnszaken, 013/46 05 64, burgerzaken@bekkevoort.be