Premie zwaluwnesten

Vraag online aan

Deze premie kan je enkel aanvragen tussen 1 juni en 31 juli!

De huis- en boerenzwaluw zijn verbonden met landelijke gebieden. Jammer genoeg gaan hun aantallen jaar na jaar achteruit in gans Vlaanderen. Dit komt door het verdwijnen van geschikte nestgelegeheden, herbicidegebruik en dergelijke.

Ons lokaal bestuur verleent, onder bepaalde voorwaarden, een premie voor het behoud van zwaluwnesten (reglement bij Bijlagen). 

Deel deze pagina