Politiereglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

Dit politiereglement regelt de afvalophaling in de gemeente, zowel huis-aan-huis als op het recyclagepark.