Placemats

De gemeente Bekkevoort ontwikkelde nieuwe placemats (onderleggers) samen met een reclame- en adviesbureau. Hierop staan enkele typerende foto’s voor Bekkevoort. Op de achterkant staat een tekening voor de kinderen.

De gemeente gebruikt de placemats bij vieringen, recepties, activiteiten ... Ze zijn dus een goed communicatiekanaal om Bekkevoort van zijn beste kant te laten zien.

Placemats voor verenigingen

Er zijn een aantal placemats ter beschikking van de erkende verenigingen (zolang de voorraad strekt). Wilt jouw erkende vereniging gebruiken van de placemats? Neem dan contact op met het onthaal. Vermeld hierbij de vereniging, de activiteit en het juiste aantal.

Deel deze pagina