Fase 1: oriëntatienota

Een mobiliteitsplan maken is een proces. Tijdens dat proces moet een toekomstvisie ontwikkeld worden. De opmaak van een mobiliteitsplan gebeurt volgens de driedeling: oriëntatienota – planopbouw (synthesenota) – beleidsplan.

Fase 1 is afgerond: 

  • Oriëntatie, resulteert in een oriëntatienota. De fase waarin men een inventaris en een synthese maakt van de bestaande plannen en studies, een overzicht maakt van de visies van de actoren, een omschrijving en analyse maakt van het mobiliteitsprobleem en eendefiniëring opstelt van het verdere onderzoek.

Deel deze pagina