Openbaar Vervoersplan 2021

Meer info

De Vlaamse Regering wil het openbaar vervoer meer afstemmen op de wensen en noden van de reizigers zelf en aantrekkelijk maken met comfortabele voertuigen, optimale frequenties, concurrentiële snelheid en eenvoudig geïntegreerde dienstverlening en tarieven. Belangrijke maatschappelijke functies moeten bereikbaar zijn op basis van een vraaggericht systeem en met een optimale inzet van vervoers- en financiële middelen. Dit concept van basisbereikbaarheid wordt uitgewerkt in de vervoerregio's. De vervoerregio Leuven en De Lijn maakten een gedetailleerd openbaar vervoersplan op als onderdeel van het regionale mobiliteitsplan. 

Deel deze pagina