Ontwikkeling baby

Nooit ontwikkelt een kind zo snel als tijdens de eerste levensjaren. Elk kind doet dat op zijn eigen tempo. Niet enkel de aanleg van het kind speelt hierin een rol, maar ook de kansen en de aanmoediging die het krijgt. Op verschillende gebieden komt hun ontwikkeling op gang.

Er kunnen echter ook moeilijkheden opduiken om allerlei redenen. Zo kan je als ouder bezorgd zijn over het gedrag, de emoties, de ontwikkeling van je kind en/of de band met je baby. Je kindje kan bijvoorbeeld overmatig veel huilen, slecht slapen, eetproblemen hebben, extreem veel woedebuien vertonen... Dan kan er ondersteuning opgestart worden voor kindje en ouders. Eerste hulp hierbij start meestal bij Kind en Gezin, huisarts en/of pediater. Indien nodig kan er hulp gezocht worden bij gespecialiseerde hulpverleners.

Deel deze pagina