Missie en visie van ons bestuur

Missie

Bekkevoort kijkt vooruit en wenst zich te (blijven) profileren als een groene plattelandsgemeente met een groot recreactief-toeristisch potenentieel waar het gezellig en rustig is om te wonen.
Ze streeft daarbij naar een eerlijke, kwaliteitsvolle en moderne wijze van beleidsvoering ten dienste van en in dialoog met de bevolking.

Visie 

Bekkevoort wil een bestuur zijn

  • dat zijn beleid constant gaat evalueren, bijsturen en verbeteren waar nodig. Dit om de Bekkevoortenaar de mogelijkheden te bieden om er gezellig en kwaliteitsvol te vertoeven en te werken. Daarom wil de gemeente zijn landelijk karakter versterken, dit met specifieke aandacht voor het verfraaien van zijn dorpskernen.
  • dat streeft naar een duurzame ontwikkeling, met aandacht voor biodiversiteit en streven naar klimaatneutraliteit, die de behoeften van de huidige – en toekomstige generatie niet mag hypothekeren.
  • dat de burger op verschillende manieren uitnodigt om actief deel te nemen aan de beleidsvoering, maar waar tevens naar geluisterd wordt als er kritische bemerkingen worden gegeven.

Deel deze pagina