Lokalen en polyvalente ruimte

Vraag online aanMaak een afspraak

Het lokaal bestuur Bekkevoort stelt een aantal lokalen en een polyvalente ruimte ter beschikking voor vergaderingen en activiteiten van verenigingen, gemeentelijke activiteiten … Particulier gebruik is niet toegestaan. 

Hiervoor betaalt de gebruiker een retributie per lokaal en per dagdeel. 

Alle informatie vind je in het reglement (zie Bijlagen).

Energiebesparende maatregelen

Ons lokaal bestuur heeft een aantal energiebesparende maatregelen genomen voor de verenigingslokalen. 

Alle gebruikers van de verenigingslokalen zijn hiervan verwittigd per brief. Bij de Bijlagen vind je deze brief.

Deel deze pagina