Juridische hulp

Omwile van het coronavirus zijn alle zittingen van de Commissie voor Juridische Bijstand (CJB) opgeschort en dit tot minstens eind mei 2020. 

CJB Leuven voorziet wel een telefonische permanentie voor dringende juridische vragen (eerstelijnsadvies) elke dinsdag, woensdag en donderdag telkens tussen 10u en 12u op het nummer 016/21 45 38.


Iedere eerste donderdag van de maand van 17u tot 18u (behalve in juli en augustus) is er op het gemeentehuis een spreekuur van de juridische dienst.


Een jurist van het OCMW geeft informatie en advies over de juridische gevolgen van de problemen waarmee u kampt. Hij/zij kan uw dossier ook samen met u opvolgen en u begeleiden bij moeilijke procedures. De juristen werken voor de dienst rechtshulp van het OCMW.

Uitzonderingen

Iemand vertegenwoordigen voor de rechtbank kan niet.