Juridische hulp

UPDATE: in november 2020 vindt er geen zitdag plaats van de juridische dienst (tijdelijke coronamaatregel). 


Er is wel een zitdag op donderdag 3 december 2020 (17u-18u), wel enkel via afspraak. Een verzoek tot afspraak maak je door te mailen naar info@bekkevoort.be of te bellen naar 013/46 05 60.

In Bekkevoort vindt de zitdag van de juridische dienst plaats iedere eerste donderdag van de maand van 17u tot 18u (behalve in juli en augustus) in het gemeentehuis. 

Een jurist van het OCMW geeft informatie en advies over de juridische gevolgen van de problemen waarmee u kampt. Hij/zij kan uw dossier ook samen met u opvolgen en u begeleiden bij moeilijke procedures. De juristen werken voor de dienst rechtshulp van het OCMW.

Uitzonderingen

Iemand vertegenwoordigen voor de rechtbank kan niet.