Graven van lokaal historisch belang

Wat zijn ze?

Graven zonder concessie worden 15 jaar na de laatse begraving eigendom van de gemeente. Hetzelfde geldt voor graven met concessie, waarvan de concessie bij afloop niet meer verlengd wordt.

De graftekens (zerken, kruisen, afdekplaten van asurnes,...) worden dan wettelijk eigendom van de gemeente. Meestal worden de tekens door de gemeente verwijderd.

Er bestaat echter ook de mogelijkheid om deze tekens te bewaren als het gaat om graven met een historische, artistieke, volkskundige of socio-culturele waarde. Deze graven komen op de lijsten van graven van lokaal historisch belang. De gemeente moet deze graven gedurende 50 jaar bewaren en onderhouden
Deze lijsten werden bezorgd aan Onroerend Erfgoed Vlaanderen en de Provincie Vlaams-Brabant om te laten erkennen als klein historisch erfgoed. Daardoor zijn bepaalde subsidies aanvraagbaar.

Hoe werden de graven geselecteerd?

Het gemeentebestuur heeft WinAr, de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst, een beschrijving laten opmaken van de begraafplaatsen van Molenbeek, Wersbeek Processiestraat, Bekkevoort Staatsbaan en Assent Dorpsstraat. Daarin worden ook de graven vermeld die volgens hen de moeite waard zijn om te bewaren.

Vanuit de Cultuurraad zijn er vrijwilligers op deze begraafplaatsen langs geweest met de selectie van WinAr om na te gaan welke graven volgens hen bewaard moesten worden of welke andere graven konden toegevoegd worden. Deze resultaten werden samen met de de schepen van cultuur, de schepen van begraafplaatsen en de dienst burgerzaken besproken. Hiervan werden voor de begraafplaatsen van Molenbeek, Wersbeek Pastorijstraat, Assent Dorpsstraat en Bekkevoort Staatsbaan lijsten samengesteld, zodat het college van burgemeester en schepenen een definitieve selectie kon maken.

De lijst met graven van lokaal historisch belang bevat:

  1. informatie over een eventuele concessie en de begraven personen;
  2. informatie over de bouwfysische toestand;
  3. informatie over het grafteken;
  4. een bondige omschrijving van het lokaal hìstorische belang;
  5. een foto.

Graven van oud-strijders

De graven van oud-strijders worden op dezelfde manier behandeld als de andere graven.
Verschil: de namen van oud-strijders, wiens grafieken verwijderd wordt, komen op een herdenkingsmonument.

Peterschap

Inwoners of verenigingen die zelf één of meerdere geselecteerde graven willen onderhouden, kunnen hiervoor het Peterschap aanvragen bij de dienst Burgerzaken.

Lijsten per begraafplaats:

Definitieve lijsten\Selectie waardevolle graven Assent.pdf

Definitieve lijsten\Selectie waardevolle graven Bekkevoort.pdf

Definitieve lijsten\Selectie waardevolle graven Molenbeek.pdf

Definitieve lijsten\Selectie waardevolle graven Wersbeek.pdf

Relevante websites

https://www.winar.be

https://www.onroerenderfgoed.be

https://www.vlaamsbrabant.be/nl/erfgoed

Deel deze pagina