Gemeentelijke basisschool: waarden, visie, missie

Streven naar de realisatie van een doeltreffende school, met uitdagend onderwijs en een positief schoolklimaat zijn de doelen die de gemeentelijke basisschool wil realiseren.

Effectief en uitdagend onderwijs

 • Onderwijs en opvoeding van de totale persoonlijkheid.
 • De leerlingen steunen bij het verwerven van een eigen studiemethode.
 • Het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsbesef en kritische zin.
 • De vloed van informatie leren verwerken.
 • De ontwikkeling van expressieve en creatieve mogelijkheden.
 • Ontwikkelen van probleemoplossend gedrag.
 • Het verwezenlijken van de in het leerplan voorgeschreven doelen via een gestructureerde aanpak.
 • Leersituaties creëren die zoveel mogelijk rekening houden met wat kinderen reeds kunnen, reeds ervaren hebben.
 • Zorgen voor differentiatie en individualisatie waar nodig.
 • Het bieden van wereldgeoriënteerd onderwijs.
 • Belang hechten aan verkeers- en veiligheidsvoorzieningen.

Positief schoolklimaat

 • De school zorgt er voor dat de kinderen zich veilig en goed voelen op de school.
 • Het waarderen van de eigenheid van de individuele leerling.
 • Gemotiveerd en consequent gedrag van de leerkrachten.
 • Nastreven van een optimale communicatie tussen alle onderwijsparticipanten.
 • Ouderbetrokkenheid.

Waardevorming en het ontwikkelen van een sociaal bewustzijn

 • Aanleren van sociale vaardigheden.
 • Leren omgaan met eigen gevoelens.
 • Emotionele bewogenheid evenwichtig hanteren.
 • Positief zelfbeeld en zelfvertrouwen bijbrengen
 • Respect voor de integriteit van elk persoon.
 • Respect opbrengen voor het leefklimaat en de leefomgeving als onvervreemdbaar goed van elk mens.

Info en inschrijven

 • Elke schooldag tijdens de lesuren of na een telefonische afspraak.
 • Tijdens de zomervakantie in de eerste week van juli en in de laatste week van augustus.

Schoolreglement 2023-2024

Deel deze pagina