Gemeentelijk reglement zichtlijnen aankomend verkeer

Meer verkeersveiligheid voor alle weggebruikers

De gemeente Bekkevoort investeert in fietspaden. Voor de veiligheid van fietsers is het niet alleen belangrijk om een goed fietspad te hebben en veilige oversteekpunten. Het is ook belangrijk dat er zo weinig mogelijk (liefst geen!) ongevallen gebeuren.
Een vaak voorkomend ongeval is een fietser die gegrepen wordt door een auto die een oprit verlaat en daarbij een fietspad oversteekt zonder voorrang te geven aan de aankomende fietser. Dit gebeurt niet zo zeer omdat de chauffeur niet opmerkzaam was, maar wel omdat zijn woning een haag of een andere obstructie heeft die het zicht op aankomende fietsers belemmert.

Jammer genoeg komt dit type ongevallen wel eens voor, soms met zware gevolgen voor de fietsers. Daarom legt de Vlaamse Overheid in haar subsidiereglement voor bovengemeentelijke fietsrouteinfrastructuur op dat de gemeente die een subsidie aanvraagt, over een reglement moet beschikken dat de vrije zichtlijn op aankomende fietsers garandeert. Daarom beschikt de gemeente Bekkevoort over zo’n reglement.

Hoe kan je controleren of je woning of eigendom voldoet?

De test is eenvoudig:

  1. Je plaatst je auto zo dat de voorbumper net niet het fietspad overschrijdt. Vervolgens vraag je aan een tweede persoon om vanaf je bumper, ter hoogte van het stuur, 30 m te stappen (een grote stap is ongeveer 1 m) tegen de rijrichting in van het rijvak dat het dichtst bij je woning ligt. Dat is het minimale punt waarop je een aankomende fietser moet zien zodat deze aan 20 km/u nog veilig kan stoppen als je toch vooruit rijdt.
  2. Ga nu achter het stuur zitten, en kijk of jij je testpartner ziet staan als je, zonder je daartoe in te spannen, naar opzij kijkt.
  3. Zie je hem of haar staan? Dan is alles prima. Doe de test in het voorjaar nog eens wanneer er blad aan bomen en struiken zit. Zie je hem of haar niet staan? Dan met je maatregelen te nemen.

Vaak veroorzaakt een te hoge haag of een te ver doorgetrokken platenmuur het zichtprobleem. Dan moet je de haag of muur inkorten – meestal met een halve tot één meter.
In andere gevallen ligt het probleem bij te hoog uitschietende beplanting – een snoeibeurt is dan de juiste aanpak.

Is het zicht belemmerd door een vergunde woning of schuur?

Of door iets anders dat je niet zomaar kan oplossen? Dan moet je aan het college van burgemeester en schepenen een uitzondering aanvragen. Een ambtenaar komt dan ter plaatse langs om na te gaan wat mogelijk is om de zichtlijn toch mogelijk te maken. Vele huiseigenaars hebben bijvoorbeeld op eigen initiatief een spiegel geplaatst waarmee je aankomende fietsers ziet. Dat is een prima oplossing. De ambtenaar bekijkt samen met jou je concrete geval.

Zicht op alle weggebruikers

Het gemeentelijk reglement op zichtlijnen geldt niet alleen voor fietsers. Heeft je straat geen fietspad? Dan moet je ook over afdoende zicht op aankomend verkeer beschikken. Hoe ver je moet kunnen kijken hangt af van het snelheidsregime in je straat. Is er een trottoir of onverharde berm? Dan volstaat de zichtlijn meestal op voorwaarde dat je een aankomende voetganger de laatste 3m wel ziet.
Voor aankomende auto’s is een vrije zichtlijn van 75m een minimum. Een vuistregel: je moet aankomend verkeer minstens 4 tot 5 seconden opmerken voor het je auto passeert.

Boetes

Het reglement voorziet boetes als je nalaat om de nodige maatregelen te nemen. Je doet er dus goed aan om zo snel mogelijk even tijd te maken om de zichtlijn te testen, en indien nodig maatregelen te treffen. Niet alleen om boetes te vermijden, maar vooral voor je eigen veiligheid en die van andere weggebruikers.

Deel deze pagina