Fase 3: beleidsplan

Een mobiliteitsplan maken is een proces. Tijdens dat proces moet een toekomstvisie ontwikkeld worden. De opmaak van een mobiliteitsplan gebeurt volgens de driedeling: oriëntatienota – planopbouw (synthesenota) – beleidsplan.

Fase 3 is afgerond:

  • Beleidsplan, resulteert in een ontwerp van lokaal mobiliteitsplan met actieplan. Dit is de fase waarin het feitelijke mobiliteitsplan, zoals gedefiniëerd in het decreet Basisbereikbaarheid, wordt opgesteld. Het gekozen beleidsscenario wordt geconcretiseerd in het mobiliteitsplan waarin de krachtlijnen van de werkdomeinen staan en de verantwoordelijkheden van de beleidsactoren. De maatregelen die uitvoering moeten geven aan het mobiliteitsplan, worden in een actieplan opgenomen. De acties worden gerangschikt volgens prioriteit en tijdspanne zodat een hiërarchisering optreedt.

Deel deze pagina