Erosiebestrijdingsplan

In hellende landbouwgebieden zoals in Bekkevoort krijgen inwoners wel eens te maken met wateroverlast tijdens of na lokale en hevige regenbuien. Soms neemt deze wateroverlast een modderrijk karakter aan. Dit is het gevolg van aanzienlijke bodemerosie in de hoger gelegen delen van het landschap waardoor, samen met het afstromend water, heel wat bodemdeeltjes worden getransporteerd. De gevolgen van deze erosie merk je op in het landbouwgebied zelf (afspoelen van vruchtbare grond, opbrengstverlies) en in de woongebieden (ondergelopen straten en huizen, ruimingswerken ...).

Voor het erosiegevoelig deel van het grondgebied stelde de gemeente een erosiebestrijdingsplan op waarin concrete maatregelen uitgewerkt worden over het ganse grondgebied zoals de aanleg van grasbuffers, grachten, poelen, dammen ...

Inkijken

Het erosiebestrijdingsplan kan je komen inkijken op bij de afdeling grondgebiedzaken tijdens de openingsuren. Als je een USB-stick meebrengt, krijg je het plan digitaal mee. Als je wenst, krijg je ook de bijlagen (kostenramingen, kaarten ...) op je USB-stick mee.

Deel deze pagina