Punt 04 erfgoedwandeling Molenbeek - Kabbeekhoeve

Foto: links een zicht op het woonhuis voor de verbouwingen tot het huidige landhuis (foto rechts).

Deze hoeve met zijn uitgestrekte landerijen en bossen was tot eind 18de eeuw in het bezit van het nonnenklooster van Kabbeek in Tienen. Rond 1742 bezat het klooster er volgens haar kaartenboek 11 bunders bos (14 ha 50a), die pas in de tweede helft van die eeuw cultuurland werd met een boerderij erop. Deze boerderij werd uitgebaat door een pachter, die aanvankelijk hulp kreeg van inwonende broeders. Jan Baptist Schollen werd begin 19de eeuw de eerste privé-eigenaar.

Uit recente studies blijkt dat deze gronden allicht reeds in de 12de eeuw deel uitmaakten van het herengoed van een zekere Ywanus, 'Heer van Molenbeek alias heer van de Kerkhoeve.' Zijn hoeve situeerde zich iets zuidwestelijker van de huidige Kabbeekhoeve en werd in 1407 beschreven als liggende tussen 2 vijvers. Je kan deze nog op oude kaarten terugvinden (zie jaarboeken 2016 en 2020 Heemkring Bekkevoort).

Deel deze pagina