Comfortpremie

Wat?

Er wordt een comfortpremie verleend aan particuliere personen die, op het grondgebied van
de gemeente Bekkevoort, overgaan tot een eerste installatie van de verbouwingswerken,
zoals beschreven in artikel 5, aan een woning. Dit voor zover voldaan wordt aan de
voorwaarden van onderhavig reglement. Deze premie is vooral bedoeld om de kwaliteitsnorm
van het oude woningenbestand te verbeteren.

Voorwaarden

De premie kan aangevraagd worden door de eigenaar-bewoner, de eigenaar niet-bewoner en
de bewoner-niet-eigenaar.

Om in aanmerking te komen, moet de woning aan volgende voorwaarden voldoen:

  • De woning moet effectief als hoofdverblijfplaats worden gebruikt en moet gelegen zijn
    op het grondgebied van de gemeente Bekkevoort.
  • De woning is niet uitgerust met minstens één van de volgende voorzieningen: lopend
    water, WC met spoeling en/of bad of douche.

Deel deze pagina