Bovenlokaal fiestroutenetwerk

Meer info

Het Vlaams fietsnetwerk wordt gevormd door het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF), een netwerk van gemeentegrensoverschrijdende fietsinfrastructuur dat woonkernen en attractiepolen verbindt. Het BFF bestaat uit hoofdroutes, functionele routes en alternatieve routes. Op dit netwerk sluiten ook lokale fietsroutes aan. Bovenlokale fietsroutes zijn routes voor fietsverplaatsingen voor woon-werk-, woon-school-, woon-winkelverkeer en recreatief verkeer.

 • Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF)
 • Overschrijdt de gemeentegrenzen
 • Verbindt functionele punten: scholen, bedrijventerreinen, ziekenhuizen, stations en winkels
 • Opgebouwd uit:
  • fietssnelwegen en hoofdroutes (de ruggengraat van het netwerk
  • bovenlokale routes (meest logische, kortste verbinding tussen twee punten)
  • alternatieve bovenlokale routes (rustigere verbinding tussen twee punten)
 • Bovenlokaal Recreatief Fietsroutenetwerk (BRN)
 • Verbindt toeristisch interessante attractiepolen: cultuurhistorische sites, evenementenplaatsen, woonkernen en stations
 • Volgt niet noodzakelijk de kortste routes, maar wel aantrekkelijke, veilige en comfortabele routes

Deel deze pagina