Billijke vergoeding

De billijke vergoeding moet je betalen voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten. De uitvoerende artiesten en producenten kunnen verhinderen dat je hun repertoire gebruikt voor weergave in het openbaar. In ruil daarvoor heeft de wetgever aan deze uitvoerende artiesten en muziekproducenten een automatisch recht op vergoeding toegekend.

Aangiften moet je minstens 5 dagen voor de activiteit indienen:
Ousourcing Partners
Martelaarslaan 53-55, 9000 Gent
Tel. 02/710 51 00
Website: www.bvergoed.be 

Aangifteformulieren kan je ook op de jeugddienst verkrijgen.