Belasting leegstand - verwaarlozing - ongeschikt en onbewoonbaarheid