Aanvraag bewegwijzering bedrijf

Vraag online aan

Voor wie

Iedereen die een permanente bewegwijzering wil plaatsen in onze gemeente.

Alle doelgroepen die in aanmerking komen voor het plaatsen van permanente bewegwijzering zijn bij wet vastgelegd in een Koninklijk Besluit. Deze bewegwijzering is gebonden aan strikte regelgeving. Best vraag je vooraf informatie bij de dienst mobiliteit als je permanente bewegwijzering wilt plaatsen.

Voorwaarden

De dienst mobiliteit onderzoekt eerst de wettelijkheid van de permanente bewegwijzering vooraleer een vergunning af te leveren. Indien de bewegwijzering wordt geplaatst op gewestwegen zal ook AWV een vergunning afleveren.

Afhandeling

  • Aanvrager dient schriftelijke aanvraag in via het e-loket
  • Analyse van de gewenste locaties/mogelijkheden door dienst mobiliteit
  • Als het over gewestwegen gaat, vraagt de gemeente advies aan het Gewest (AWV)
  • Anders gaat de aanvraag ter goedkeuring naar het college van burgemeester en schepenen
  • Deze beslissing wordt aan de financiële dienst bezorgd waarna u eventueel een factuur zal ontvangen voor de plaatsing.
  • De dienst mobiliteit bezorgt u de richtlijnen waaraan de borden moeten voldoen.
  • Indien de betaling in orde is, brengt u uw borden naar de stadswerken, zodat zij deze kunnen plaatsen.

Deel deze pagina