2004-2005: luchtfotografisch onderzoek

Op 26 juni 204 werd bij toeval een dubbele gracht gezien als verkleuring in het gewas. Bij latere vluchten waren ze niet meer zichtbaar. Op 25 juni 2005 slaagde men erin om de grachten op het tussenliggende perceel te fotograferen, maar de sporen waren niet meer zichtbaar op de aangrenzende percelen zoals eerder wel het geval was.

Tijdens het veldwerk van het onderzoek in 2011 kon vanuit een kraan een blik op de akkers worden geworpen. Hiermee konden enkele gegevens van de diverse luchtfoto’s worden bevestigd.
Het graan dat op de akker stond, was gedurende de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek (7-10 juni 2011) na het maandenlange droge voorjaar rijp en goudgeel van kleur, de buitengracht tekende zich af als een baan van groen, ongerijpt graan. Er werden ook diverse groene verkleuringen met een ronde vorm in het gewas opgemerkt. Vermoedelijk zijn dit boomvallen.

Deel deze pagina