1992: proefsleuvenonderzoek

 

In 1992 werd een grootschaliger archeologisch onderzoek op de Hermansheuvel uitgevoerd. Dit gebeurde door het Laboratorium voor Prehistorie van de KU Leuven in samenwerking met het interfacultair centrum voor Archeologisch onderzoek. Vzw Jeugd en Cultureel erfgoed stelde jongeren ter beschikking en de gemeente Bekkevoort verleende haar hulp. Men onderzocht ongeveer 2300 m2.

Er werden 5 grote brede sleuven aangelegd. Na het machinaal verwijderen van de bouwvoor, vond men colluvium. Hierin werd veel archeologisch materiaal gevonden. Men trof zelfs een tulpenbeker aan.
Men vond een aantal boomwortelkuilen die rijk waren aan archeologische resten. In sommige kuilen vond men voornamelijk keramiek, terwijl men in andere kuilen enkel lithische artefacten terugvond.

 

Sleuf 1 van het archeologisch onderzoek in 1992 (copyright Robert de Cock)

Er werden ook dit keer geen sporen van gebouwstructuren waargenomen. Men sluit niet uit dat er eventueel elders op de Hermansheuvel nog (bewonings-) sporen kunnen aanwezig zijn omdat de Hermansheuvel zeer uitgestrekt is.

Deel deze pagina