1950-1985: Henri Claes - ontdekker van een belangrijke site en archeologisch pionier

Henri Claes werd geboren in Bekkevoort op 17 september 1898. Hij ging er naar de lagere school en beëindigde zijn humaniora in het Sint-Jan Berchmanscollege in Diest in 1918. In hetzelfde jaar legde hij zijn examen van onderwijzer af voor de middenjury. Hij keerde als onderwijzer terug naar het college en werd er in 1923 hoofdonderwijzer. Meester Claes, zoals hij in de volksmond werd genoemd, had een grote interesse in de geschiedenis van zijn geboortedorp Bekkevoort.

Vanaf 1950 legde hij zich meer toe op archeologie en trok hij met de fiets door de streek op zoek naar artefacten uit de prehistorie. Vooral op de Hermansheuvel van Assent vond hij op een bepaalde plaats duizenden stenen artefacten. Deze vondsten wezen naar bewoning in het Midden-Neolithicum. Je kan gerust stellen dat Henri Claes de ontdekker was van de site van de Michelsbergcultuur in Assent. Hij was de eerste die er prospecties heeft uitgevoerd. Hij noteerde zijn vondsten nauwkeurig in een dagboek en de belangrijkste vindplaatsen werden in kaart gebracht. Met de jaren werd zijn verzameling de rijkste en de meest interessante van de ganse streek. Naast de Hermansheuvel ontdekte hij tussen 1950 en 1985 tientallen steentijdsites uit diverse periodes in de streek rond Diest.

In 1980 schonk hij zijn verzameling aan de stad Diest. Wat er nadien met de verzameling is gebeurd, is onduidelijk.

Deel deze pagina