Zonnepanelen van burgers op dak bib en @BEN-gebouw

Gepubliceerd op maandag 8 oktober 2018 11.35 u.
De gemeente Bekkevoort sloot een overeenkomst met energiecoöperatie Ecopower: de gemeente stelt geschikte daken van openbare gebouwen ter beschikking van Ecopower, die er zonnepanelen op zal leggen. Alle inwoners van Bekkevoort kunnen investeren (burgerkapitaal) en mede-eigenaar worden.

Bekkevoort, een gemeente met klimaatambitie

De gemeente Bekkevoort ondertekende in 2014 het burgemeestersconvenant. Daarin staan ambitieuze klimaatdoelstellingen, te behalen tegen het jaar 2020: 20% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 2011, 20% minder energieverbruik en 20% van de totale energiehoeveelheid halen uit hernieuwbare bronnen zoals windenergie. In 2015 stelde de gemeente ook een klimaatactieplan op om die doelstellingen te halen.

De gemeente stelt in dit kader nu de daken van enkele gemeentelijke gebouwen ter beschikking voor het plaatsen van zonnepanelen. De financiering, realisatie en opvolging van het project legt de gemeente in handen van Ecopower. een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie, ook wel REScoop genoemd. Dankzij de coöperatieve aanpak kunnen alle inwoners van Bekkevoort mee investeren en zo delen in de winst.

Waar komen de zonnepanelen?

Ecopower onderzocht welke gebouwen een geschikt dak hebben voor een zonne-installatie. Het gaat voorlopig om de bibliotheek en het @BEN-gebouw.

Wat doet een REScoop precies?

Een REScoop is een Renewable Energy Sources Cooperative: een burgerinitiatief dat omgevingsenergie uit bijvoorbeeld zon en wind oogst voor lokaal gebruik. REScoops hanteren een rechtstreeks participatiemodel: de burgers die mee investeren worden mede-eigenaar van de productie-installaties en krijgen medezeggenschap in het bedrijf.

Een REScoop respecteert de internationale principes voor coöperatief ondernemen en plaatst maatschappelijke en ecologische winst boven financiële. Dat betekent niet dat een zonneproject geen rendement oplevert. Dankzij de coöperatieve aanpak stroomt de winst van rendabele projecten terug naar de lokale gemeenschap.

Win-win-win

Milieu en klimaat, de gemeente én haar inwoners varen wel bij het project. De gemeente stelt daken ter beschikking van Ecopower. Met het kapitaal van de coöperanten installeert Ecopower er zonnepanelen. De elektriciteit wordt plaatselijk afgenomen door de gemeente tegen voordelig tarief. Zo wordt het energieverbruik van Bekkevoort groener én goedkoper: de CO2-uitstoot daalt en er komt budget vrij voor andere openbare uitgaven.

Ook de burger die mee investeert, wint: afhankelijk van de winst, keert Ecopower jaarlijks een dividend uit van maximaal zes procent aan alle coöperanten. Na 20 jaar eindigt de exploitatie-overeenkomst en wordt de zonne-installatie kosteloos eigendom van de gemeente.

Word jij ook mede-eigenaar van het Bekkevoorts zonneproject?

Mee investeren in de coöperatieve zonnepanelen in Bekkevoort kan via burgercoöperatie Ecopower. Je koopt een of meerdere aandelen met een waarde van 250 euro. Zo word je mede-eigenaar van de zonnepanelen op de gemeentelijke daken maar ook van alle andere installaties van Ecopower. Meer informatie kan je vinden op www.ecopower.be/ikdoemee.

Infosessie

Interesse? Nog vragen? Kom dan op woensdag 10 oktober om 19u naar de infosessie in de polyvalente zaal van de bibliotheek.