Woonbeleidsplan

Dit woonbeleidsplan heeft een looptijd van 2014 tot 2019.

In dit plan vind je in een door het lokale beleid gedragen visie. Deze visie baseert zich uiteraard op een geactualiseerde omgevingsanalyse, waarvan in dit plan een beknopte samenvatting terug te vinden is. Uit de besluiten van deze analyse worden er vervolgens strategische doelstellingen op maat van de gemeente vooropgesteld, die vervolgens zullen omgezet worden in operationele doelstellingen of acties. Het woonbeleidsplan werd ontwikkeld in overleg met alle woonactoren en heeft zo het nodige draagvlak om de slaagkansen van concrete projecten en acties te waarborgen.