Wndturbines Bekkevoort en Scherpenheuvel-Zichem: transport grote onderdelen

Gepubliceerd op dinsdag 7 augustus 2018 14.40 u.
Deze week worden de eerste grote onderdelen van de nieuwe windturbines die Aspiravi bouwt langsheen de E314 in Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort, met nachtelijke transporten aangeleverd. Van zodra alles op de werf geleverd is en ook de kraan is opgebouwd, wordt gestart met de eigenlijke opbouw.

Deze 2 nieuwe windturbines zullen bijkomend groene stroom produceren voor 4.500 gezinnen en een CO2-uitstoot van 7.198 ton per jaar vermijden. Opnieuw een belangrijke bijdrage aan de vele klimaatdoelstellingen, waaronder ook de lokale doelstellingen van beide gemeenten in het kader van het Europees Burgemeestersconvenant.

Nieuwe windturbines worden in augustus 2018 opgebouwd

Aspiravi nv bouwt 2 nieuwe windturbines langsheen de E314 op grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem en van Bekkevoort. De voorbereidende civiele werken en de funderingswerken werden de voorbije maanden uitgevoerd. Volgens de huidige planning worden vanaf deze week alle grote onderdelen van de beide windturbines in verschillende transporten gedurende een 7-tal nachten tussen 9 en 24 augustus, op de werven geleverd.

Eerst worden de gondel (machinekamer) en de hub (verbindingsstuk tussen gondel en wieken) aangeleverd. Daarna volgen de 3 wieken, elk met een lengte van 57 meter, die één voor één op de werkvlakken worden gestockeerd. Als laatste volgt de mast van elke windturbine die uit 5 stalen delen bestaat, waarvan de lengte varieert tussen 12 en 30 meter. Deze torendelen worden op de dag van aankomst onmiddellijk gehesen op de fundering van de windturbine. 

De opbouw van de windturbines gebeurt met een speciale kraan met een gieklengte van 132 meter, die de erg zware onderdelen kan hijsen.

Indien alles volgens planning verloopt is de indienstname van de windturbines voorzien voor oktober 2018.

Aspiravi nv bouwt in Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort windturbines van het type Senvion 3.4 M 114. De beide windturbines zullen groene stroom produceren equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 4.500 gezinnen. Bovendien vermijden de windturbines een CO2-uitstoot van 7.198 ton per jaar. Dat is gelijk aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van 3.063 wagens.

De 2 nieuwe windturbines situeren zich in het verlengde van het reeds bestaande windpark van 10 windturbines van Aspiravi langs de E314. Dit windpark werd gebouwd in 2011 en situeert zich op het grondgebied van de gemeenten Halen, Diest en Bekkevoort. Het bestaande windpark van 10 windturbines produceert reeds groene stroom equivalent aan het verbruik van 14.000 gezinnen.

Windturbines passen binnen Vlaamse klimaatdoelstellingen en Europees Burgemeesterconvenant

Vlaanderen moet tegen 2020 belangrijke Europese klimaatdoelstellingen halen. Met het windturbineproject in Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort wil Aspiravi nv hiertoe bijdragen. 

Dit nieuwe windenergieproject past ook binnen de lokale initiatieven die beide gemeenten moeten nemen naar aanleiding van de ondertekening van het Europees Burgemeestersconvenant.

De bouw van de beide windturbines past tot slot ook in het Klimaatbeleidsplan van de provincie Vlaams-Brabant, die tegen 2040 klimaatneutraal wil zijn. De realisatie van hernieuwbare energieprojecten is één van de prioriteiten van de provincie, zowel in het Klimaatbeleidsplan 2040 (dat de doelstellingen op lange termijn bevat), als in het Klimaatactieprogramma 2016-2019 (dat de acties in de lopende beleidsperiode opsomt). 

Om de doelstelling van energieneutraliteit te bereiken, stelde de provincie Energiekansenkaarten op die het ruimtelijk beleid over windenergie in kaart brengen. De inplanting van de 2 windturbines in Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort past volledig binnen dit ruimtelijk kader gezien de dichte aansluiting bij de lijninfrastructuur van de E314.

Omwonenden kunnen participeren

Aspiravi Samen cvba zal de omwonenden van Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort actief informeren over de mogelijkheid om mee te investeren. Zo zullen alle inwoners van beide gemeenten thuis een flyer ontvangen met informatie over het windenergieproject en de coöperatieve vennootschap. 
Alle info vind je op www.aspiravi-samen.be.

Coöperanten kunnen aan een voordelig tarieflokaal geproduceerde, groene stroom aankopen via Aspiravi Energy. 
Alle info hierover vind je op www.aspiravi-energy.be