WinAr (archeologische dienst)

Begin mei 2011 trad de gemeente Bekkevoort toe tot werd tot WinAr, de Wingense Archeologische Dienst. Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Rotselaar, Holsbeek, Haacht en Bekkevoort. 

Duurzame archeologische monumentenzorg

WinAr, financieel geruggensteund door het Agentschap van Ruimte en Erfgoed en door bijdragen van de aangesloten gemeenten, probeert een duurzame archeologische monumentenzorg op lokaal niveau te organiseren. Zo volgt de dienst alle bouwdossiers met mogelijke archeologische complicaties op, maar adviseert ze ook de betrokken gemeentebesturen op het vlak van ruimtelijke planning en archeologische implicaties.Daarbij aansluitend houdt WinAr zich ook bezig met het inventariseren van het rijke archeologisch patrimonium van dit deel van het Hageland. Zo zal WinAr door middel van actieve veldprospectie nieuwe sites proberen te vinden en registreren. Deze gegevens zullen in een databank aangevuld worden met reeds gekende resultaten van eerder gedane opgravingen, prospecties of toevalsvondsten. Ook het opzetten van een actieve publiekswerking en het informeren van de bevolking behoren tot de kerntaken van de intergemeentelijke archeologische dienst. Met de geldelijke middelen die de dienst cultuur van de provincie Vlaams-Brabant ter beschikking stelde, kon WinAr een website (www.winar.be), bijpassende huisstijl en informatiebrochure ontwikkelen. 

Brochure

In de brochure ‘Een intergemeentelijke archeologische dienst in jouw gemeente’ (verkrijgbaar in het gemeentehuis of hieronder te downloaden) staat er vooral informatie over de relatie archeologie - bouwaanvraag. De brochure richt zich dan ook hoofdzakelijk tot bouwheren die in de bouwvergunning verplicht worden tot het laten uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek en werpt een licht op de procedure die ze moeten volgen.

Website

De website geeft daarenboven een overzicht van de lokale archeologie, rijkelijk geïllustreerd met vondsten uit de deelnemende gemeenten. Tevens kan je de WinAr-bibliotheek digitaal raadplegen zodat je deze boeken of artikels later ook daadwerkelijk op de dienst kan komen raadplegen. Geïnteresseerden kunnen zich registreren op de vrijwilligerspagina en zo, wanneer mogelijk, helpen bij prospecties, opgravingen of vondstverwerkingsdagen. Ook het melden van een archeologische vondst kan je via deze pagina’s doen. Surf dus zeker eens naar www.winar.be

Hermansheuvel

De komende maanden zal de archeologe haar concentreren op het verder prospecteren en karteren van de heuvels in functie van haar IJzertijd-project. Verder zal ze de archeologische werken aan het kasteel van Horst (Holsbeek), de Aquafin collectoren langs de Winge (Holsbeek), het sportcomplex Ter Heide (Rotselaar), het sport- en wooncomplex Solveld (Tielt-Winge) en de Hermansheuvel (Bekkevoort) begeleiden en jou hiervan op de hoogte houden.