Wetgeving vrijwilligers

Vrijwilligersorganisaties met rechtspersoonlijkheid (vzw’s en openbare besturen) en feitelijke verenigingen die deel uitmaken van een koepel of die personeel tewerkstellen, worden door de wet sinds 1 januari 2007 verplicht een eigen verzekering voor hun vrijwilligers af te sluiten.

Feitelijke verenigingen, los van een koepel en zonder personeel, blijven wel persoonlijk aansprakelijk. De provincie wil deze verenigingen ook beschermen en biedt sinds 1 juli 2007 een collectieve verzekeringspolis voor vrijwilligerswerk aan. De andere verenigingen kunnen hier ook van genieten.