Werken Staatsbaan: riolering, erosie en fietspad

Gepubliceerd op donderdag 8 maart 2018 14.53 u.
Aquafin en de gemeente voeren samen rioleringswerken, erosiewerken en de aanleg van een nieuw vrijliggend fietspad uit. Tussen 18 februari 2019 en 1 maart 2019 voert de aannemer voorbereidende werken (wegenis en riolering) uit op de N2 tussen Ballaarstraat en Nieuwstraat.

Wat?

Aquafin en de gemeente voeren samen rioleringswerken, erosiewerken en de aanleg van een nieuw vrijliggend fietspad uit.

Met dit project wil Aquafin het afvalwater van Bekkevoort-centrum dat nu nog in de Vijversloop belandt, aansluiten op het bestaande rioleringsnetwerk dat afwatert naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Diest. Het gaat om het afvalwater van zo’n 2.130 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en gezuiverd.

Situatie vanaf 21 januari 2019

Vanaf 21 januari 2019 tot einde noodzakelijkheid (vermoedelijk maart 2019), afhankelijk van
de weersomstandigheden, zal DCA nv geen werken uitvoeren op de rijbaan op de N2 tussen de Ballaarstraat en de Nieuwstraat waardoor het verkeer weinig hinder zal ondervinden.
Tussen 18 februari 2019 en 1 maart 2019 voert de aannemer voorbereidende werken (wegenis en riolering) uit op de N2 tussen Ballaarstraat en Nieuwstraat.

Het gemotoriseerd verkeer kan de N2 in beide richtingen gebruiken mits een snelheidsbeperking van 50 km/u.

 

Geen omleiding

Er komt geen omleiding. Er is altijd doorgaand verkeer in twee richtingen mogelijk. Af en toe moet er wel met verkeerslichten gewerkt worden.
Voor de fietsers is er wel een omleiding via N29, Wissenbeemd, Pastorijstraat en Nieuwstraat tijdens de werken in fase 2 (Ballaar tot Nieuwstraat).

Ter hoogte van afrittencomplex

Momenteel vinden er ook werken plaats ter hoogte van het op- en afrittencomplex E 314 en de kruising met de Staatsbaan en Provinciebaan. Daardoor is de verkeerssituatie hier aangepast. Als je op deze plaats passeert, wees dan aandachtig en matig je snelheid (max. 30 km/u). Er zijn ook rijbaankussens aangelegd in de werfzone om de snelheid (30 km/u) te respecteren.

Bus

Wel kunnen vanaf 11 oktober 2018 de bussen van De Lijn de halte Assent – Oprit A2 richting Diest opnieuw bedienen.
Deze halte is volledig afgewerkt.

Carpoolparking

De carpoolparking blijft gedurende gans de werken open.

Waar?

Staatsbaan, tussen Steenberg/Kerkhofweg en de Nieuwstraat in Assent. 

Er wordt in twee fases gewerkt:

  • Fase 1: van Steenberg tot op- en afrittencomplex (tot 2 juli 2018)
  • Fase 2: van op- en afrittencomplex tot Nieuwstraat (gestart op 15 mei 2018)
    • Vanaf 21 januari 2019 tot einde noodzakelijkheid (vermoedelijk maart 2019), afhankelijk van de weersomstandigheden, zal de aannemer geen werken uitvoeren op de rijbaan op de N2 tussen de Ballaarstraat en de Nieuwstraat waardoor het verkeer weinig hinder zal ondervinden. Het gemotoriseerd verkeer kan de N2 in beide richtingen gebruiken mits een snelheidsbeperking van 50 km/u.

Wanneer?

Tussen 18 februari 2019 en 1 maart 2019 voert de aannemer voorbereidende werken (wegenis en riolering) uit op de N2 tussen Ballaarstraat en Nieuwstraat.

Vanaf 21 januari 2019 tot einde noodzakelijkheid (vermoedelijk maart 2019), afhankelijk van
de weersomstandigheden, voert de aannemer geen werken uit op de rijbaan op de N2 tussen de Ballaarstraat en de Nieuwstraat waardoor het verkeer weinig hinder zal ondervinden.
Het gemotoriseerd verkeer kan de N2 in beide richtingen gebruiken mits een snelheidsbeperking van 50 km/u.

Voorgeschiedenis

De nutsmaatschappijen zijn gestart met de voorbereidende werken eind april 2017.

Op 16 augustus 2017 startte de aannemer met grotere werken in fase 1 gedurende enkele weken. De aannemer is momenteel nog steeds bezig met werken in fase 1.
Er blijft doorgaand verkeer in twee richtingen mogelijk. Af en toe moet er wel met verkeerslichten gewerkt worden. Deze werken zitten momenteel in de afrondingsfase.
Op 15 mei 2018 startte de aannemer ook met werken in fase 2.

Op 2 juli 2018 werd de Staatsbaan tussen Kerkhofweg en Ballaar terug opengesteld. 

 

Hou er wel rekening mee dat de planning van de werken informatief is en steeds afhankelijk van onvoorziene omstandigheden (o.a. weerverlet).

Bijlagen