Werken Provinciebaan: riolering, grachten, verkeersveiligheid

Vind alle info op de website van AWV

Wat?

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal grondige onderhoudswerken uitvoeren aan de Provinciebaan N29, en dit zowel op het grondgebied van de gemeente Bekkevoort als op het grondgebied van de gemeente Kortenaken. Tegelijk zal Aquafin een gescheiden riolering aanleggen in de gemeente Kortenaken vanaf het kruispunt met de Eindestraat tot aan het kruispunt met de Klipgaardenstraat.

Het kruispunt van de Provinciebaan met de Netelzeepstraat/Klipgaardenstraat zal heringericht worden. Om de veiligheid van de weggebruikers maximaal te garanderen wordt een afzonderlijke afslagstrook voorzien en zullen er verkeerslichten geplaatst worden. De herinrichting van het kruispunt voorziet tevens in een veilige oversteekplaats voor fietsers.

Langs het ganse traject worden nieuwe fietspaden aangelegd die afgescheiden zijn van de rijbaan. Ook de bushaltes worden vernieuwd. Deze maatregelen komt zeker ten goede aan de zachte weggebruikers. Tot slot worden ook de grachten geprofileerd en wordt er een nieuwe asfaltlaag aangebracht op de rijbaan.

De Lijn

Deze werken kunnen mogelijk voor een aangepaste dienstverlening van De Lijn zorgen.

Op www.delijn.be kan je je route plannen.

Waar?

Provinciebaan.

Wanneer?

De werken zijn gestart op 10 augustus 2020.

AWV (Vlaams Gewest) meldt dat de werken eind oktober 2021 beëindigd zullen zijn.

Meer info

https://wegenenverkeer.be/bekkevoort


Update 13 september 2021

Gewestweg N29 in Bekkevoort en Kortenaken uitgerust met 6 km nieuw wegdek in asfalt, maar nog afgesloten voor doorgaand verkeer.

Lees er meer over op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).


Update 16 augustus 2021

Deze informatie komt uit de nieuwsbrief van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Verloop van de werken

Begin augustus heeft de aannemer de werken op de Provinciebaan hernomen. De fietspaden, inritten, grachten en bermen worden verder afgewerkt. Ook staat de heraanleg van de parking ter hoogte van de Kerkhofweg deze maand op de planning. Tijdens de werken blijft de toegang voor bewoners aangewezen via de Eugeen Coolsstraat.

Van 30 augustus 2021 tot en met 10 september 2021 volg je tussen Tienen en Diest een omleiding

Als de weersomstandigheden gunstig zijn, start AWV op maandag 30 augustus 2021 met de voorbereidende werken om de N29 over een lengte van 6 kilometer met een toplaag in asfalt uit te rusten. Het betreft een overlaging van het huidige betonnen wegdek met asfalt. Vanaf 30 augustus 2021 moet alle verkeer tussen Tienen en Diest omrijden via de E314, de Rijksweg en de Aarschotsesteenweg (N223). Vanaf eind augustus is er dan twee weken extra hinder door asfalteringswerken. 

Plaatselijk verkeer kan de Tiensesteenweg tussen Tienen en de gemeentegrens Glabbeek-Kortenaken (ter hoogte van de Langstreepstraat) gebruiken en de lokale omleidingsroutes blijven in voege. In de week van 30 augustus 2021 kunnen bewoners ook nog met de wagen in de werfzone terecht, maar is extra voorzichtigheid geboden omwille van de werfactiviteit vanaf de Langstreepstraat tot de E314.

Omleiding tijdens asfalteringswerken

Werfzone voor alle verkeer afgesloten van maandag 6 tot en met vrijdag 10 september 2021

De effectieve asfalteringswerken zijn momenteel voorzien vanaf maandagochtend 6 september 2021 tot en met vrijdagavond 10 september 2021. In die periode is de Provinciebaan/Tiensesteenweg tussen de E314 en de Langstreepstraat/Herenbosstraat voor iedereen afgesloten! Bewoners, maar ook alle aangelanden (landbouwers, pakjesdiensten, Bpost, Ecowerf …), mogen NIET in de werfzone rijden.

Via het kruispunt Tiensesteenweg-Klipgaardestraat kan je de N29 oversteken. Hier zijn de werken klaar met al een nieuw wegdek in asfalt. Te voet of met de fiets kan je de werfzone wel passeren, maar omwille van de speciale kleeflaag voor het asfalt mag je de rijweg in geen geval betreden. In geval van urgentie mogen de hulpdiensten uiteraard wel noodgedwongen door de werfzone rijden.

Opgelet: asfalteringswerken zijn altijd weersgevoelig, is het te nat of te koud dan kan bovenstaande timing wijzigen. In de week van 16 augustus 2021 wordt nog een uitgebreide bewonersbrief verstuurd.

De werken aan de Provinciebaan lopen nog tot eind oktober 2021

De asfaltering van de N29 luidt het einde van de werken op deze drukke gewestweg door Bekkevoort en Kortenaken in. Zodra het asfalt ligt, wordt de Provinciebaan verder afgewerkt. Het gaat om de laatste aanpassingen van de grachten, aanleg van enkele middeneilanden, plaatsing van verkeersborden en de aansluiting van bermen en inritten. Tegen eind oktober 2021 hoopt AWV de werken klaar te hebben en kan de N29 weer opengaan voor het verkeer.

Een bereikbaarheidsadviseur voor al je vragen

Blijf niet met vragen zitten over de bereikbaarheid van jouw handelszaak of de toegankelijkheid van je woning. Neem contact op met Tom Buntinx, bereikbaarheidsadviseur voor dit project, via tom@amaril.be

Meer info

https://wegenenverkeer.be/bekkevoort


Updates

Bijlagen

Deel deze pagina