Werken Provinciebaan: riolering, grachten, verkeersveiligheid

Vind alle info op de website van AWV


Update 17 december 2020

Tussen 18 december 2020 en 18 januari 2021 (bouwverlof), wordt de werf van de Provinciebaan (N29) op verschillende locaties volledig afgesloten voor het doorgaand verkeer (N29 ter hoogte van Elzenhout, Halensebaan ter hoogte van N29 en N29 ter hoogte van Halensebaan/Klipgaardenstraat).
Op de N29 ter hoogte van Elzenhout wordt de N29 volledig afgesloten door middel van nadars.

Wat?

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal grondige onderhoudswerken uitvoeren aan de Provinciebaan N29, en dit zowel op het grondgebied van de gemeente Bekkevoort als op het grondgebied van de gemeente Kortenaken. Tegelijk zal Aquafin een gescheiden riolering aanleggen in de gemeente Kortenaken vanaf het kruispunt met de Eindestraat tot aan het kruispunt met de Klipgaardenstraat.

Het kruispunt van de Provinciebaan met de Netelzeepstraat/Klipgaardenstraat zal heringericht worden. Om de veiligheid van de weggebruikers maximaal te garanderen wordt een afzonderlijke afslagstrook voorzien en zullen er verkeerslichten geplaatst worden. De herinrichting van het kruispunt voorziet tevens in een veilige oversteekplaats voor fietsers.

Langs het ganse traject worden nieuwe fietspaden aangelegd die afgescheiden zijn van de rijbaan. Ook de bushaltes worden vernieuwd. Deze maatregelen komt zeker ten goede aan de zachte weggebruikers. Tot slot worden ook de grachten geprofileerd en wordt er een nieuwe asfaltlaag aangebracht op de rijbaan.

De Lijn

Deze werken zorgen voor een aangepaste dienstverlening van De Lijn.

Waar?

Provinciebaan.

Wanneer?

De werken zijn gestart op 10 augustus 2020.

De werken duren circa 1 jaar (weersafhankelijk).

Meer info

https://wegenenverkeer.be/bekkevoort


Updates