Werken Provinciebaan: riolering, grachten, verkeersveiligheid

Alle info vind je op de website van AWV


Wat?

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal grondige onderhoudswerken uitvoeren aan de Provinciebaan N29, en dit zowel op het grondgebied van de gemeente Bekkevoort als op het grondgebied van de gemeente Kortenaken. Tegelijk zal Aquafin een gescheiden riolering aanleggen in de gemeente Kortenaken vanaf het kruispunt met de Eindestraat tot aan het kruispunt met de Klipgaardenstraat.

Het kruispunt van de Provinciebaan met de Netelzeepstraat/Klipgaardenstraat zal heringericht worden. Om de veiligheid van de weggebruikers maximaal te garanderen wordt een afzonderlijke afslagstrook voorzien en zullen er verkeerslichten geplaatst worden. De herinrichting van het kruispunt voorziet tevens in een veilige oversteekplaats voor fietsers.

Langs het ganse traject worden nieuwe fietspaden aangelegd die afgescheiden zijn van de rijbaan. Ook de bushaltes worden vernieuwd. Deze maatregelen komt zeker ten goede aan de zachte weggebruikers. Tot slot worden ook de grachten geprofileerd en wordt er een nieuwe asfaltlaag aangebracht op de rijbaan.

De Lijn

Deze werken zorgen voor een aangepaste dienstverlening van De Lijn.

Waar?

Provinciebaan.

Wanneer?

Volgens de huidige planning starten de werken na het bouwverlof 2020, 10 augustus 2020.

De werken duren circa 1 jaar (weersafhankelijk).

Meer info

https://wegenenverkeer.be/bekkevoort


Updates