Werken Provinciebaan: riolering, grachten, verkeersveiligheid

Vind alle info op de website van AWV

Wat?

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal grondige onderhoudswerken uitvoeren aan de Provinciebaan N29, en dit zowel op het grondgebied van de gemeente Bekkevoort als op het grondgebied van de gemeente Kortenaken. Tegelijk zal Aquafin een gescheiden riolering aanleggen in de gemeente Kortenaken vanaf het kruispunt met de Eindestraat tot aan het kruispunt met de Klipgaardenstraat.

Het kruispunt van de Provinciebaan met de Netelzeepstraat/Klipgaardenstraat zal heringericht worden. Om de veiligheid van de weggebruikers maximaal te garanderen wordt een afzonderlijke afslagstrook voorzien en zullen er verkeerslichten geplaatst worden. De herinrichting van het kruispunt voorziet tevens in een veilige oversteekplaats voor fietsers.

Langs het ganse traject worden nieuwe fietspaden aangelegd die afgescheiden zijn van de rijbaan. Ook de bushaltes worden vernieuwd. Deze maatregelen komt zeker ten goede aan de zachte weggebruikers. Tot slot worden ook de grachten geprofileerd en wordt er een nieuwe asfaltlaag aangebracht op de rijbaan.

De Lijn

Deze werken kunnen mogelijk voor een aangepaste dienstverlening van De Lijn zorgen.

Op www.delijn.be kan je je route plannen.

Waar?

Provinciebaan.

Wanneer?

De werken zijn gestart op 10 augustus 2020.

De werken duren tot het najaar van 2021 (weersafhankelijk).

Meer info

https://wegenenverkeer.be/bekkevoort


Update 8 juli 2021

Deze informatie komt uit de bewonersbrief. Deze vind je bij Bijlagen.

Bouwverlof

Op vrijdag 9 juli 2021 gaat de bouw collectief in verlof en geniet ook het voltallige bouwteam van dit project van drie weken vakantie. Tot begin augustus liggen de werken stil. De verkeerssituatie wijzigt niet. De aannemer zorgt dat de werfzone netjes wordt achtergelaten en bewoners vlot en veilig hun woning kunnen bereiken.

In augustus herneemt de aannemer zijn activiteit in de Provinciebaan. De fietspaden, inritten, grachten en bermen worden verder afgewerkt. De heraanleg van de parking ter hoogte van de Kerkhofweg staat vanaf augustus ook op de planning. Tijdens de werken blijft de toegang voor bewoners aangewezen via de Eugeen Coolsstraat. 

Vernieuwing wegdek over 6 km tussen E314 en Glabbeek (30 augustus 2021-10 september 2021)

Als straks de weersverwachtingen voor de eerste helft van september gunstig zijn, start Wegen en Verkeer op maandag 30 augustus 2021 met voorbereidende werken om de N29 over een lengte van maar liefst 6 kilometer met een gloednieuwe toplaag in asfalt uit te rusten. Zo verbetert het rijcomfort tussen het op- en afrittencomplex met de E314 in Bekkevoort tot de gemeentegrens met Glabbeek en vermindert de geluidshinder (rolgeluid) voor omwonenden.

N29 tussen op- en afrittencomplex E314 en Glabbeek afgesloten voor verkeer

De asfalteringswerken hebben gedurende twee weken een grote impact op het verkeer. Zodra de voorbereidingen starten, geldt meteen een omleiding voor doorgaand verkeer. Tussen Tienen en Diest moet verkeer 2 weken omrijden en de N29 vermijden. Met vooraankondigingsborden en grote LED-schermen gaan we de weggebruiker hier ruim vooraf over informeren. Tussen Glabbeek en de E314 sluiten we zolang de N29 af voor verkeer. Enkel plaatselijk verkeer kan de eerste week dit deel van de N29 nog inrijden. Maar in de week van 6 tot 11 augustus 2021 is ook dit niet mogelijk!

Rijweg afgesloten voor iedereen 6-10 september 2021

De effectieve asfalteringswerken zijn momenteel voorzien vanaf maandagochtend 6 september 2021 tot vrijdagavond 10 september 2021. In die periode is de baan voor iedereen afgesloten. Zowel bewoners als aangelanden (landbouwers, pakjesdiensten, Bpost, Ecowerf, …) mogen NIET in de werfzone rijden. De enige uitzondering betreft de al afgewerkte zone N29 (Eindestraat - Klipgaardestraat). Hier zijn de werken klaar en dit stuk blijft toegankelijk voor bewoners via het nieuwe kruispunt.

De werfzone is tijdens deze werken enkel toegankelijk met de fiets en te voet. Zorg er wel voor dat u de rijweg niet betreedt. Want om het asfalt aan het betonnen wegdek te laten hechten, moeten we een speciale kleeflaag aanbrengen. Het betreft een elastische en scheurremmende tussenlaag die uiterst kleverig is. Hier mag in geen geval over gereden, gefietst of zelfs gestapt worden. Dit product is namelijk niet te verwijderen van wielen, remblokken of schoeisel.

In geval van nood is het voor hulpdiensten uiteraard wel mogelijk om door de werfzone te rijden. Maar andere uitzonderingen zijn er niet. Heeft u de wagen nodig dan plaatst u deze buiten de werfzone in een van de zijstraten of op de carpoolparking langs de N2 Staatsbaan. Zorg er wel voor dat uw wagen de doorgang voor werfvoertuigen niet verhindert.

Op grondgebied Kortenaken is parkeren ook mogelijk op de Halensebaan tussen de Klipgaardestraat en de Tiensesteenweg en in het stuk Tiensesteenweg dat al is afgewerkt. In deze zone, van Klipgaardestraat tot iets voorbij Eindestraat, vragen we om dit enkel aan de zijde van de Eindestraat te doen, dus aan de kant van de weg in de richting van Tienen.

Meer info

https://wegenenverkeer.be/bekkevoort


Updates

Bijlagen

Deel deze pagina