Werken Provinciebaan: riolering, grachten, verkeersveiligheid

Vind alle info op de website van AWV


Update 25 maart 2021

1. Verloop van de werken

Nutswerken Provinciebaan

De nutsmaatschappijen zijn nog volop aan de slag met de individuele huisaansluitingen op de nieuwe distributiekabels en -leidingen. In de loop van mei ronden ze de nutswerken af. Ondertussen werkt onze aannemer de opbouw van de fietspaden af, trekt hij de rijwegboorden, worden de grachten vernieuwd en renoveert hij waar nodig de riolering. Het is de bedoeling om met deze werken klaar te zijn tegen het bouwverlof. Na het bouwverlof zal de aannemer alle inritten aanleggen en de bermen afwerken.

Afwerken Tiensesteenweg

De vernieuwing van de Tiensesteenweg loopt op zijn einde. De volgende weken werken we de bermen af, zorgen we voor de heraanleg van de grachten en plaatsen we verkeerslichten op het kruispunt met de Klipgaardestraat. Ook de rijweg voorzien we nog van een toplaag asfalt en wegmarkeringen (belijning). We voorzien om de werken tegen eind april af te ronden.

2. Kruispunt Klipgaardestraat gedeeltelijk open voor verkeer vanaf eind april/begin mei 2021

Zodra de werken op de Tiensesteenweg klaar zijn, stellen we het vernieuwde kruispunt van de Klipgaardestraat met de Tiensesteenweg en de Halensebaan gedeeltelijk open voor lokaal verkeer.

Lokaal verkeer kan het kruispunt oversteken. De Halensebaan (kant Wersbeek) wordt echter net achter het kruispunt met de Netelzeepstraat onderbroken en het verkeer kan hier dus niet door. Via de Netelzeepstraat kan je wel naar de Tiensebaan rijden.

Komende van Glabbeek kan je de Tiensesteenweg wel nog niet terug oprijden. De omleiding via de Halensebaan blijft in voege. Beide omleidingsroutes blijven trouwens in gebruik tot het einde van de werken op de Provinciebaan. Dat is tot uiterlijk oktober wanneer de asfalteringswerken achter de rug zijn.

Dankzij de gedeeltelijke openstelling van het kruispunt met de Klipgaardestraat heeft het openbaar vervoer weer meer mogelijkheden. De aangepaste routes van buslijnen 373, 375, 391 en 420 vind je op www.delijn.be.

3. Toplaag asfalt over 6 km in najaar 2021

Na de werken in de Tiensesteenweg en de Provinciebaan leggen we een nieuwe toplaag asfalt aan vanaf de E314 tot aan de Tiensesteenweg (4km) en vanaf de Eindestraat tot de gemeentegrens met Glabbeek (2km). Zo verbeteren we het rijcomfort over 6 kilometer aanzienlijk en verminderen we de geluidshinder voor omwonenden. Deze asfaltwerken worden uitgevoerd in augustus en september 2021. Over de juiste timing en hinder van de asfalteringswerken lees je in een volgende nieuwsbrief alle info.


Wat?

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal grondige onderhoudswerken uitvoeren aan de Provinciebaan N29, en dit zowel op het grondgebied van de gemeente Bekkevoort als op het grondgebied van de gemeente Kortenaken. Tegelijk zal Aquafin een gescheiden riolering aanleggen in de gemeente Kortenaken vanaf het kruispunt met de Eindestraat tot aan het kruispunt met de Klipgaardenstraat.

Het kruispunt van de Provinciebaan met de Netelzeepstraat/Klipgaardenstraat zal heringericht worden. Om de veiligheid van de weggebruikers maximaal te garanderen wordt een afzonderlijke afslagstrook voorzien en zullen er verkeerslichten geplaatst worden. De herinrichting van het kruispunt voorziet tevens in een veilige oversteekplaats voor fietsers.

Langs het ganse traject worden nieuwe fietspaden aangelegd die afgescheiden zijn van de rijbaan. Ook de bushaltes worden vernieuwd. Deze maatregelen komt zeker ten goede aan de zachte weggebruikers. Tot slot worden ook de grachten geprofileerd en wordt er een nieuwe asfaltlaag aangebracht op de rijbaan.

De Lijn

Deze werken zorgen voor een aangepaste dienstverlening van De Lijn.

Waar?

Provinciebaan.

Wanneer?

De werken zijn gestart op 10 augustus 2020.

De werken duren tot het najaar van 2021 (weersafhankelijk).

Meer info

https://wegenenverkeer.be/bekkevoort


Updates

Deel deze pagina