Werken Halensebaan: fietspad en riolering

Gepubliceerd op donderdag 14 december 2017 13.50 u.
Aquafin en de gemeente Bekkevoort gaan riolerings- en wegenwerken uitvoeren op de Halensebaan. De gemeente Bekkevoort grijpt deze werken aan om veilige fietspaden langs het tracé aan te leggen en zal ook zorgen voor een veiligere inrichting van het kruispunt Halensebaan/Oude Tiensebaan.

Beschrijving van de werken

Aquafin en de gemeente Bekkevoort gaan riolerings- en wegenwerken uitvoeren in de gemeente.

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van meer dan 500 inwoners uit Wersbeek verzamelen en transporteren naar de nog te bouwen rioolwaterzuiveringsinstallatie naast de Provinciebaan. In de toekomst zal ook het afvalwater van Molenbeek langs deze weg vervoerd worden, in totaal zal het dan over het afvalwater van zo’n 1.000 inwoners gaan.

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opvangen. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande en nieuwe grachten, die op vraag van de provincie worden aangepast als buffergrachten.

Om dit te realiseren, zal Aquafin vanaf het kruispunt Oude Tiensebaan/Halensebaan een afvalwaterleiding aanleggen langs de Halensebaan tot aan de Provinciebaan (N29). Ook in het centrum van Wersbeek zal er gewerkt worden in de Processiestraat. Langs de Wijndries wordt naast de Pijnbeek ook een pompstation met een bufferbekken gebouwd om het hoogteverschil te overwinnen. Een tweede pompstation wordt voorzien tussen de Oude Tiensebaan en het centrum van Wersbeek.

Verkeersveiligheid

De gemeente Bekkevoort grijpt deze werken aan om veilige fietspaden langs het tracé aan te leggen en zal ook zorgen voor een veiligere inrichting van het kruispunt Halensebaan/Oude Tiensebaan. 

Afkoppeling van regen- en afvalwater op privaat terrein

Ook de eigenaars van de woningen langs het tracé van de werken dienen het regenwater af te koppelen van de riolering. Een afkoppelingsdeskundige zal de eigenaars adviseren over hoe deze afkoppeling het best gebeurt. De afkoppelingsdeskundige zal dit verder toelichten op de infoavond.

Het detailontwerp is momenteel in opmaak. De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen werden aangevraagd. 

Timing

Op donderdag 13 oktober 2016 was er een eerste infoavond in PC Mardijk. 
Zodra de werken gegund zijn aan een aannemer, volgt een nieuwe informatieavond. Dan zal de concrete uitvoering besproken worden, zoals de timing en fasering van de werken, de maatregelen rond veiligheid en bereikbaarheid en de verdere werfcommunicatie. 

Deze werken starten alvast na de werken op de E. Coolsstraat.