Werken collector Berkstraat

Waar?

In de Eugeen Coolstraat, tussen het kruispunt met de Berkstraat en huisnummer 64 (dit is tot net voorbij de top van de Eugeen Coolsstraat), en in de Berkstraat.

Wat?

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van zo’n 320 inwoners uit Bekkevoort verzamelen en transporteren naar bestaande Aquafin-infrastructuur. Dit afvalwater loost momenteel nog op de Vijversloop. Via bestaande rioleringen kan het afvalwater dan naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Diest afgevoerd worden.

Om dit te realiseren, zal Aquafin in de Eugeen Coolstraat (deel “hoger dan Berkstraat”, richting Provinciebaan N29) en in de Berkstraat zelf een gescheiden stelsel aanleggen. Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opgevangen. Het propere regenwater wordt waar mogelijk aangesloten op de bestaande en nieuwe grachten. Waar dit niet kan worden er ook nieuwe leidingen voor regenwater voorzien.

Verkeersveiligheid

De gemeente Bekkevoort grijpt deze werken aan om veilige fietspaden langs het tracé aan te leggen. 

Afkoppeling van regen- en afvalwater op privaat terrein

Ook de eigenaars van de woningen langs het tracé van de werken dienen het regenwater af te koppelen van de riolering. Een afkoppelingsdeskundige adviseerde de eigenaars over hoe deze afkoppeling het best gebeurt tijdens de overlegvergadering op 4 december 2017. 

Start E. Coolsstraat

De werken in de Berkstraat (riolering en verkeersveiligheid) zijn in september 2018 gestart. Op 4 februari 2019 (weersafhankelijk) start de aannemer ook met riolerings- en wegeniswerken in de E. Coolsstraat, tussen het kruispunt met de Berkstraat en huisnummer 64 (dit is tot net voorbij de top van de Eugeen Coolsstraat).
Deze werken in beide straten duren nog tot 12 juli 2019.

Omleiding

ln de Berkstraat en de E. Coolsstraat is van 4 februari 2019 tot 12 juli 2019 enkel uitgezonderd plaatselijk verkeer toegelaten. Er is een omleiding voorzien via de Netelzeepstraat en de Oude Tiensebaan (gedetailleerd signalisatieplan als bijlage).

Onder Wanneer? vind je de (weersafhankelijke) planning terug.

Omleiding fietsers

Op de E. Coolsstraat (tussen de Berkstraat en de onsluiting Wijndries) is het verboden toegang voor bestuurders van rijwielen. Er is een omleiding voor fietsers via de ontsluiting Wijndries en Robbesrodestraat (omleidingsplan bij Bijlagen).

Bovenstaande planning is weersafhankelijk. Door weersomstandigheden kan deze planning dus nog wijzigen.

Omleiding bussen De Lijn

Wegens de werken in de E. Coolsstraat (start begin februari 2019, voorafgegaan door werken van de nutsmaatschappijen) gaan de bussen van De Lijn, lijn 420 snelbus Diest - Tienen, een omleiding volgen.

Periode: vanaf maandag 28 januari 2019 tot einde werken
Niet-bediende haltes: Bekkevoort - Kerk
Alternatieve reisweg: in beide richtingen via de Provinciebaan (N29).
Vervanghaltes: Assent: Oprit A2 - Bekkevoort: Leemkuil
Tijdelijke haltes: tijdelijke halte t.h.v. "El Patio", tijdelijke halte tegenover "El Patio"

Blijf op de hoogte van omleidingen op jouw lijn

Wanneer?

Op 17 september 2018 start in de Berkstraat het eerste deel van de verplaatsingswerken door de nutsmaatschappijen. De eigenlijke rioleringswerken volgen aansluitend vanaf 1 oktober 2018. De aannemer voorziet om in de Berkstraat tussen de Staatsbaan en huisnummer 9A voor de kerstvakantie de onderlaag asfalt aan te leggen.

De werkzaamheden zijn dermate gevorderd dat de aannemer kan starten met de heraanleg van de Berkstraat. Deze werken beginnen met het plaatsen van de kantstroken in ter plaatse gestort beton – indien het weer dit toelaat – op  3 december 2018. De bewoners ontvingen hierover een bewonersbrief (zie Bijlagen).

Op 4 februari 2019 (weersafhankelijk) starten de rioleringswerken in de Eugeen Coolsstraat. Ook hier zullen de nutsmaatschappijen voorafgaand de nodige verplaatsings- en vernieuwingswerken uitvoeren. De aangelanden ontvingen hierover een bewonersbrief (zie Bijlagen).

Planning


Update 12 april 2019:

Aanleg onderlaag asfalt in E. Coolsstraat

Eerder deze week heeft de aannemer de boordstenen geplaatst in de E. Coolsstraat. Op donderdag 11 april 2019 is de fundering van de rijweg afgewerkt. Op vrijdag 12 april 2019 wordt de onderlaag asfalt aangebracht. Vanaf maandag 15 april 2019 start de aannemer met het plaatsen van de boordstenen voor het fietspad in asfalt.

Woningen E. Coolsstraat beter bereikbaar

Vanaf vrijdagavond 12 april 2019 zullen de inwoners van de E. Coolsstraat terug over een verharde rijweg tot aan hun woning geraken. Voor doorgaand verkeer blijft de werf echter nog altijd afgesloten voor de veiligheid van de weggebruikers en de wegenwerkers.

De werken schieten intussen aardig op en zitten zelfs wat voor op de planning. Het is mogelijk dat de werken voor het zomerbouwverlof klaar zullen zijn.


Rond 15 april 2019:

  • Plaatsen van onderlaag asfalt

Van 1 tot 26 april 2019:

  • Plaatsen van boordstenen voor fietspaden
  • Aanbrengen van steenslag fundering fietspaden
  • Herstellen van inritten huistoegangen

Van 29 april 2019 tot 3 mei 2019:

  • Afwerken van steenslag fietspaden
  • Plaatsen van asfaltverharding fietspaden

Van 6 tot 10 mei 2019:

  • Plaatsen van afwerklaag asfalt
  • Afwerken van bermen
  • Aanbrengen van belijning

Hou er rekening mee dat de hierboven vermelde data (planning) informatief zijn. Dit kan nog wijzigen door o.a. de weersomstandigheden (vorst, regen, sneeuw ….).

Infovergadering

Op 6 september 2018 vond er in PC De Kring een infovergadering plaats voor de aangelanden.