Werken collector Berkstraat

Waar?

In de Eugeen Coolstraat, tussen het kruispunt met de Berkstraat en huisnummer 64 (dit is tot net voorbij de top van de Eugeen Coolsstraat), en in de Berkstraat.

Wat?

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van zo’n 320 inwoners uit Bekkevoort verzamelen en transporteren naar bestaande Aquafin-infrastructuur. Dit afvalwater loost momenteel nog op de Vijversloop. Via bestaande rioleringen kan het afvalwater dan naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Diest afgevoerd worden.

Om dit te realiseren, zal Aquafin in de Eugeen Coolstraat (deel “hoger dan Berkstraat”, richting Provinciebaan N29) en in de Berkstraat zelf een gescheiden stelsel aanleggen. Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opgevangen. Het propere regenwater wordt waar mogelijk aangesloten op de bestaande en nieuwe grachten. Waar dit niet kan worden er ook nieuwe leidingen voor regenwater voorzien.

Verkeersveiligheid

De gemeente Bekkevoort grijpt deze werken aan om veilige fietspaden langs het tracé aan te leggen. 

Afkoppeling van regen- en afvalwater op privaat terrein

Ook de eigenaars van de woningen langs het tracé van de werken dienen het regenwater af te koppelen van de riolering. Een afkoppelingsdeskundige adviseerde de eigenaars over hoe deze afkoppeling het best gebeurt tijdens de overlegvergadering op 4 december 2017. 

Start E. Coolsstraat

De werken in de Berkstraat (riolering en verkeersveiligheid) zijn in september 2018 gestart. Op 4 februari 2019 (weersafhankelijk) start de aannemer ook met riolerings- en wegeniswerken in de E. Coolsstraat, tussen het kruispunt met de Berkstraat en huisnummer 64 (dit is tot net voorbij de top van de Eugeen Coolsstraat).
Deze werken in beide straten duren nog tot 12 juli 2019.

Omleiding

ln de Berkstraat en de E. Coolsstraat is van 4 februari 2019 tot 12 juli 2019 enkel uitgezonderd plaatselijk verkeer toegelaten. Er is een omleiding voorzien via de Netelzeepstraat en de Oude Tiensebaan (gedetailleerd signalisatieplan als bijlage).

Onder Wanneer? vind je de (weersafhankelijke) planning terug.

Omleiding fietsers

Op de E. Coolsstraat (tussen de Berkstraat en de onsluiting Wijndries) is het verboden toegang voor bestuurders van rijwielen. Er is een omleiding voor fietsers via de ontsluiting Wijndries en Robbesrodestraat (omleidingsplan bij Bijlagen).

Bovenstaande planning is weersafhankelijk. Door weersomstandigheden kan deze planning dus nog wijzigen.

Omleiding bussen De Lijn

Wegens de werken in de E. Coolsstraat (start begin februari 2019, voorafgegaan door werken van de nutsmaatschappijen) gaan de bussen van De Lijn, lijn 420 snelbus Diest - Tienen, een omleiding volgen.

Periode: vanaf maandag 28 januari 2019 tot einde werken
Niet-bediende haltes: Bekkevoort - Kerk
Alternatieve reisweg: in beide richtingen via de Provinciebaan (N29).
Vervanghaltes: Assent: Oprit A2 - Bekkevoort: Leemkuil
Tijdelijke haltes: tijdelijke halte t.h.v. "El Patio", tijdelijke halte tegenover "El Patio"

Blijf op de hoogte van omleidingen op jouw lijn

Wanneer?

Op 17 september 2018 startten de nutsmaatschappijen in de Berkstraat met het eerste deel van de verplaatsingswerken. De eigenlijke rioleringswerken volgden aansluitend vanaf 1 oktober 2018. De aannemer voorziet om in de Berkstraat tussen de Staatsbaan en huisnummer 9A voor de kerstvakantie de onderlaag asfalt aan te leggen.

De werkzaamheden zijn dermate gevorderd dat de aannemer kan starten met de heraanleg van de Berkstraat. Deze werken beginnen met het plaatsen van de kantstroken in ter plaatse gestort beton – indien het weer dit toelaat – op  3 december 2018. De bewoners ontvingen hierover een bewonersbrief (zie Bijlagen).

Op 4 februari 2019 (weersafhankelijk) is gestart met de rioleringswerken in de Eugeen Coolsstraat. Ook hier zullen de nutsmaatschappijen voorafgaand de nodige verplaatsings- en vernieuwingswerken uitvoeren. De aangelanden ontvingen hierover een bewonersbrief (zie Bijlagen).

Planning

Update 21 juni 2019

De plaatsing van de kleef– en asfaltlaag is ingepland op maandag 24 juni 2019 en dinsdag 25 juni 2019, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Maandag 24 juni 2019 begint de aannemer met de fietspaden in de E. Coolsstraat volledig af te werken en brengen we de kleeflaag in de Berkstraat en Eugeen Coolsstraat aan.

Dinsdag 25 juni 2019 is de rijweg in de Berkstraat en E. Coolsstraat aan de beurt.

Tussen maandag 24 juni vanaf 6u tot en met dinsdag 25 juni 19u is er geen verkeer mogelijk in de werfzone (volledige Berkstraat en E. Coolsstraat vanaf nr.27 tot en met nr.64).


Infovergadering

Op 6 september 2018 vond er in PC De Kring een infovergadering plaats voor de aangelanden.