Werken collector Berkstraat

Wat?

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van zo’n 320 inwoners uit Bekkevoort verzamelen en transporteren naar bestaande Aquafin-infrastructuur. Dit afvalwater loost momenteel nog op de Vijversloop. Via bestaande rioleringen kan het afvalwater dan naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Diest afgevoerd worden.

Om dit te realiseren, zal Aquafin in de Eugeen Coolstraat (deel “hoger dan Berkstraat”, richting Provinciebaan N29) en in de Berkstraat zelf een gescheiden stelsel aanleggen. Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opgevangen. Het propere regenwater wordt waar mogelijk aangesloten op de bestaande en nieuwe grachten. Waar dit niet kan worden er ook nieuwe leidingen voor regenwater voorzien.

Verkeersveiligheid

De gemeente Bekkevoort grijpt deze werken aan om veilige fietspaden langs het tracé aan te leggen. 

Afkoppeling van regen- en afvalwater op privaat terrein

Ook de eigenaars van de woningen langs het tracé van de werken dienen het regenwater af te koppelen van de riolering. Een afkoppelingsdeskundige adviseerde de eigenaars over hoe deze afkoppeling het best gebeurt tijdens de overlegvergadering op 4 december 2017. 

Infovergadering

Op 6 september 2018 vindt er in PC De Kring een infovergadering plaats voor de aangelanden.

Waar?

In de Eugeen Coolstraat (deel “hoger dan Berkstraat”, richting Provinciebaan N29) en in de Berkstraat.

Wanneer?

Op 17 september 2018 start in de Berkstraat het eerste deel van de verplaatsingswerken door de nutsmaatschappijen. De eigenlijke rioleringswerken volgen aansluitend vanaf 1 oktober 2018. De aannemer voorziet om in de Berkstraat tussen de Staatsbaan en huisnummer 9A voor de kerstvakantie de onderlaag asfalt aan te leggen.

De werkzaamheden zijn dermate gevorderd dat de aannemer kan starten met de heraanleg van de Berkstraat. Deze werken beginnen met het plaatsen van de kantstroken in ter plaatse gestort beton – indien het weer dit toelaat – op  3 december 2018. De bewoners ontvingen hierover een bewonersbrief (zie Bijlagen).

Vanaf februari/maart 2019 starten de rioleringswerken in de Eugeen Coolsstraat. Ook hier zullen de nutsmaatschappijen voorafgaand de nodige verplaatsings- en vernieuwingswerken uitvoeren.