Werken Aquafin VBR Netelzeepstraat - kruispunt Tiensebaan Klauwstraat - Omleiding de lijn

Gepubliceerd op donderdag 9 juni 2022 17.39 u.
Aannemer Besix legt in opdracht van Aquafin de ‘verbindingsriolering Netelzeepstraat’ aan. Momenteel is de aannemer bezig in de Halensebaan (ter hoogte van het kruispunt met de Provinciebaan), in de Netelzeepstraat en in de Klauwstraat.

Voor het plaatsen van de rioleringsputten op het kruispunt Tiensebaan / Klauwstraat dient het kruispunt volledig afgesloten te worden. Besix gaat deze werken uitvoeren tussen maandag 13 juni 2022 en vrijdag 8 juli 2022. In deze periode is er geen doorgaand verkeer mogelijk en dient de omleidingsroute gevolgd te worden.

Ook de busritten van de lijn moeten de omleiding volgen.

De lijnbus 392 (tussen Binkom en de stelplaats in Tielt-Winge) zal niet door Molenbeek-Wersbeek rijden. Het traject over de Wersbeekstraat, Meenselstraat, Tiensebaan en de Halensbaan wordt tijdens deze periode niet bediend door de Lijn.

Het traject van de lijnbus 552 (tussen de halte Tramstraat en de stelplaats in Tielt-Winge) wordt aangepast. De lijnbus zal starten ter hoogte van het kruispunt Tiensebaan / Meenselstraat en rijdt dan over de Meenselstraat richting halte Tramstraat. De halte Muggenberg wordt een 100 tal meter verplaatst richting Meenselstraat. De omleiding van deze lijnbus is voorzien via de Statiestraat en de Halensebaan. De halte ter hoogte van het kruispunt Tiensebaan Halensebaan zal verplaatst worden naar de overzijde van het kruispunt. Gelieve er mee rekening te houden dat deze wijziging ook een impact kan hebben op het uurschema van de lijnbus.

Dit omleidingstraject betekent wel dat de lijnbus 552 de halte Muggenberg Kapel (ter hoogte van de Netelzeepstraat / Dorshagestraat) niet meer aandoet. Personen die normaal op deze plaatsen opstappen zullen zich moeten verplaatsen naar de halte ter hoogte van de Halensebaan. De Lijn zal via tijdelijke borden de aangepaste haltes signaleren.

Wij zijn er ons van bewust dat deze werken grote hinder veroorzaken voor de omwonenden. De aannemer probeert de hinder tot een minimum te beperken. Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met schepen van openbare werken Raf Vanmeensel 0494/812834 of met de dienst openbare werken 013/460577.