Wegenis- en rioleringswerken Netelzeepstraat – Tiensebaan: aangepaste verkeerssituatie vanaf 19 september 2022

Gepubliceerd op vrijdag 16 september 2022 11.15 u.
Op 19 september 2022 start De Watergroep met de aanleg van een noodleiding langs de Tiensebaan tussen de aansluiting met de Netelzeepstraat en de Heuvelstraat. Deze werken zijn noodzakelijk voor de aanleg van de collector in de Tiensebaan.

De collectorwerken (aanleg gescheiden riolering) in de Tiensebaan starten vanaf 3 oktober 2022 tussen de aansluiting met de Klauwstraat en de Netelzeepstraat.

Om alles vlot en veilig te laten verlopen wordt de verkeerssituatie aangepast tijdens deze werken (de gedetailleerd signalisatieplannen vind je bij Bijlagen):

  • Op de Tiensebaan (vanaf het gevaarlijk kruispunt) en de Meenselstraat is alleen plaatselijk verkeer toegelaten.
  • De bussen van De Lijn zullen tussen 19 september 2022 en 30 september 2022 nog wel het volledig traject bedienen. Vanaf 3 oktober 2022 zal De Lijn een omleidingsroute volgen. Deze omleiding zal in een volgende bericht gecommuniceerd worden.
  • De woningen langs het traject blijven altijd bereikbaar met de wagen.
  • Er wordt een omleiding voorzien voor het doorgaand verkeer (-3,5 ton) via de Statiestraat (Tielt-Winge) en de Halensebaan. Het zwaar verkeer zal een omleiding moeten volgen via de Statiestraat (Tielt-Winge) en de Staatsbaan.
  • Er wordt ook een omleiding voorzien via (Glabbeek) Pamelenstraat / Steenbergstraat / Dries / Rode /(Tielt-Winge) Heibosstraat.
  • Een omleiding voor voetgangers en fietsers is voorzien langs de Dorshaagstraat en de Heuvelstraat.

De aannemer dient de bewoners van de straten en plaatsen waar de genomen maatregel van toepassing is, voorafgaandelijk te verwittigen.

Overzichtspagina verbindsriolering Netelzeep