Wateroverlast midden juli 2021 erkend als ramp

Gepubliceerd op dinsdag 11 januari 2022 10.51 u.
De Vlaamse Regering heeft de wateroverlast van midden juli 2021 als ramp erkend in heel wat gemeenten, waaronder Bekkevoort. Dit betekent dat er een tegemoetkoming mogelijk is voor inwoners van Bekkevoort die schade geleden hebben.

Aanvraag tegemoetkoming indienen bij Vlaams Rampenfonds

Schadelijders dienen bij voorkeur hun aanvraag in via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. Dit is de gemakkelijkste manier om een aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen. Bovendien is de schadelijder er zeker van dat zijn aanvraag tijdig, correct en volledig is ingediend.

Als een schadelijder verkiest de aanvraag tot tegemoetkoming via een schriftelijk formulier in te dienen, dan kunnen ze aanvraagformulieren downloaden op de website van het Vlaams Rampenfonds. De ingevulde formulieren kunnen ze mailen naar het Vlaams Rampenfonds (rampenfonds@vlaanderen.be) of per post versturen naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100, 1000 Brussel.

Een aanvraag indienen kan tot 31 maart 2022.

Info

Vlaams Rampenfonds, 02/553 50 10, rampenfonds@vlaanderen.be

https://www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen/wateroverlast-midden-juli-2021