Voorlopig rijbewijs 18 maanden online aanvragen

Gepubliceerd op maandag 17 oktober 2022 9.56 u.
Vanaf maandag 17 oktober 2022 kunnen burgers hun aanvraag voor een voorlopig rijbewijs model 18 maanden online indienen via de applicatie BelDrive. Dankzij deze applicatie moeten burgers slechts één keer naar het gemeentehuis gaan, enkel nog om hun rijbewijs af te halen.

De FOD Mobiliteit en Vervoer digitaliseert verder

Vanaf maandag 17 oktober 2022 kunnen burgers hun aanvraag voor een voorlopig rijbewijs model 18 maanden online aanvragen via de applicatie BelDrive.

De federale overheid is voortdurend in beweging. Na de coronacrisis was het duidelijk dat de aanvraag van een rijbewijs moest aangepast worden aan de nieuwe communicatiemogelijkheden en tegelijk zou beantwoorden aan het milieu-engagement. Wie online een aanvraag doet, moet nog maar één keer naar het gemeentehuis komen om het voorlopig rijbewijs af te halen, en - in een latere fase - ook het definitief rijbewijs.

In de komende jaren zullen alle rijbewijsaanvragen in de applicatie worden opgenomen zodat alle burgers er gebruik van kunnen maken.

Hoe werkt BelDrive ?

Burgers kunnen de applicatie gebruiken via de website van FOD Mobiliteit en Vervoer, door met hun smartphone de QR-code op de affiches in de examencentra en de rijscholen te scannen. Het voorlopig rijbewijs moet je wel nog persoonlijk in het gemeentehuis afhalen om er zeker van te zijn dat het document bij de juiste persoon terechtkomt. Daarvoor is een visuele controle noodzakelijk.