Vogelgriepvirus: ophokplicht vanaf 15 november 2021

Gepubliceerd op maandag 15 november 2021 14.45 u.
Het vogelgriepvirus is vastgesteld bij een wilde gans in Schilde. Minister van Landbouw David Clarinval, nam daarom, op aanraden van het Voedselagenschap (FAVV), de beslissing om de basismaatregelen vanaf 15 november 2021 te verstrengen om het pluimvee beter te beschermen.

Om verspreiding van het virus te beperken roept het FAVV alle houders van pluimvee en vogels op om de geldende bioveiligheidsmaatregelen strikt op te volgen. We vragen wandelaars om dode wilde (water)vogels te melden via het gratis telefoonnummer 0800/99 777.

Preventieve maatregelen

Vanaf 15 november 2021 gaat een periode van verhoogd risico voor vogelgriep in op het hele grondgebied. Volgende preventieve maatregelen tegen het vogelgriepvirus worden daardoor van kracht:

  • Pluimvee van professionele houders en van hobbyhouders, met uitzondering van loopvogels, moet worden opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten).
  • Alle pluimvee en vogels moeten binnen (of onder netten) worden gevoederd en gedrenkt.
  • Pluimvee en vogels mogen niet gedrenkt worden met regenwater of oppervlaktewater waartoe wilde vogels toegang hebben.

Meer info 

http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/