Verwijderen van grafzerken en urnen

Gepubliceerd op dinsdag 19 november 2019 11.36 u.
Vanaf 2020 worden vele graven zonder concessie, waarvan de grafrust voorbij is, verwijderd. De lijst ervan hangt uit aan de ingang van de begraafplaatsen. Deze graven zijn ook gemarkeerd.

Nieuw reglement

In de gemeenteraadszitting van 30 september 2019 is een nieuw belastingsreglement op de ontgravingen van veraste (urnen) en niet-veraste (kisten) stoffelijke overschotten goedgekeurd. De belasting is verlaagd naar 50 euro.

Er is in de praktijk echter wel een verschil in de werkelijke kost bij een ontgraving van een verast of een niet-verast stoffelijk overschot:

  • Verast stoffelijk overschot
    Als nabestaanden de urne en de afdekplaat van de nis of het urnegraf willen meenemen, is de belasting van 50 euro meestal de enige kost. Tenzij je hiervoor bijvoorbeeld een begrafenisondernemer wilt inschakelen.
  • Niet-verast stoffelijk overschot
    Niet-veraste stoffelijke overschotten mag je uiteraard niet meenemen. Dit kan pas nadat ze verast worden in een crematorium. Buiten de belasting van 50 euro zijn alle andere kosten (grafdelver, begrafenisondernemer, crematorium …) volledig ten laste van de aanvrager.

Wie dit wil doen, moet vóór 31 december 2019 contact opnemen met de dienst burger- en welzijnszaken. Dan kan je de praktische afhandeling afspreken met deze dienst.

Kan ik een urne thuis bewaren?

Om een urne thuis te bewaren moeten de volgende personen akkoord gaan:

  • De overlevende echtgeno(o)t(e) of samenlevende partner
  • De bloedverwanten eerste graad van de overledene(n)

De aanvrager verklaart dat hij deze vertegenwoordigt en kan ze allen laten tekenen voor akkoord. Dit doe je via het aanvraagformulier ontgravingen.

Download hier het aanvraagformulier ontgravingen

De gemeente blijft verantwoordelijk voor de verwijdering van de niet-afgehaalde urnen en overblijvende zerken.

Tot 31 december 2019 kan je nog de voorwerpen die op het graf staan (foto’s, bloemen, vazen ...) verwijderen. Daarna zijn ze eigendom van de gemeente. Wie de volledige zerk zelf op eigen risico wil verwijderen en meenemen, kan dit doen mits afspraak met de dienst burger- en welzijnszaken.


Meer info over begegraafplaatsen vind je op www.bekkevoort.be/begraafplaatsen.