Vernieuwing Staatsbaan (N2): infomarkt

Gepubliceerd op vrijdag 22 september 2023 9.15 u.
Midden oktober 2023 start Wegen en Verkeer (AWV) met een grondige vernieuwing van de Diestsesteenweg/Staatsbaan (N2) in Tielt-Winge en Bekkevoort. Op woendag 20 september 2023 vond er een infomarkt plaats voor de omwonenden en handelaars. Een brede communicatie volgt de komende weken.

Om rechtstreeks betrokkenen te informeren over de principes van de werken en de daarbijhorende hinder en omleidingen, organiseerde AWV op woensdagavond 20 september 2023 samen met de betrokken partners Aquafin en Fluvius en in aanwezigheid van de lokale besturen van Bekkevoort en Tielt-Winge een infomarkt. Een 80-tal omwonenden en handelaars uit de toekomstige werfzone kwamen een kijkje nemen.

Info over hinder, omleidingen en bereikbaarheid binnen de werfzone

Bezoekers werden verwelkomd met een algemene animatievideo die de basisprincipes rond de uitvoering van de werken en te verwachten hinder schetste. Verschillende infopanelen (nu te bekijken in het gemeentehuis van Bekkevoort) gingen daarnaast dieper in op een aantal specifieke aspecten van de werken zoals de bereikbaarheid binnen de werfzone en de te volgen omleidingen. Het voltallige projectteam was ook aanwezig om vragen te beantwoorden en bezorgdheden weg te nemen.

Veiligere fietspaden 

De Staatsbaan/Diestsesteenweg (N2) is vandaag een brede gewestweg met drie rijstroken en een verouderd rioleringsstelsel. Wegen en Verkeer, Fluvius en Aquafin starten volgens de huidige planning vanaf 16 oktober 2023 met verschillende ingrepen over een afstand van 4,2 kilometer tussen de Blerebergstraat in Tielt-Winge en de Robbesrodestraat in Bekkevoort. Er komt een gescheiden riolering waarbij huishoudelijk afvalwater en regenwater apart worden afgevoerd. De overbodige middenstrook verdwijnt en het aantal rijstroken wordt teruggebracht naar twee, één in elke rijrichting, om ruimte te creëren voor bredere en veiligere fietspaden. Als de werken vlot verlopen, kan er vanaf eind 2025 over een vernieuwde gewestweg worden gereden.

Brede communicatieverspreiding in de komende weken

De komende weken staan er nog verschillende communicatieacties op de planning om de bredere bevolking op de hoogte te brengen van de werken. Er wordt een algemene bewonersbrief verspreid op het volledige grondgebied van zowel Tielt-Winge als Bekkevoort met meer duiding over de te volgen omleidingen tijdens de werken. Ook de gemeentelijke kanalen worden ingezet om zo veel mogelijk mensen te informeren. Wie altijd op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws over de werken, kan zich via de webpagina van aWV inschrijven op een digitale nieuwsbrief.

Informatievideo over de werken

Meer info

www.wegenenverkeer.be/bekkevoort