Vernieuwing fietspaden Oude Tiensebaan: aangepaste verkeerssituatie

Gepubliceerd op woensdag 11 oktober 2023 14.45 u.
UPDATE 11/10/2023 : door bijkomende werken aan de onderfundering van de fietspaden zal de vernieuwing enkele weken langer duren dan voorzien.

Op maandag 25 september 2023 startte de aannemer in opdracht van het lokaal bestuur Bekkevoort met het vernieuwen van de fietspaden op de Oude Tiensebaan, vanaf de Staatsbaan (N2) tot aan het kruispunt met de Robberodestraat.

Er is vastgesteld dat de ondergrond langs de Oude Tiensebaan onvoldoende draagkracht heeft om de opbouw van de fietspaden aan te houden zoals voorzien. Dit zorgt voor bijkomende werken aan de onderfundering van de fietspaden. Hierdoor zal de vernieuwing van de fietspaden op de Oude Tiensebaan enkele weken langer duren dan voorzien.

Aangepaste verkeerssituatie

Om alles vlot en veilig te laten verlopen zal de aangepaste verkeerssituatie tijdens de vernieuwing van de fietspaden op de Oude Tiensebaan blijven gelden tot eind november 2023:

  • De Oude Tiensebaan tussen de Staatsbaan en de Robbesrodestraat wordt volledig afgesloten voor alle verkeer
  • Er is een omleiding voorzien via de Robbesrodestraat en hier geldt ook een parkeerverbod
  • De bewoners van de Oude Tiensebaan kunnen hun woning bereiken afhankelijk van de vordering van de werken
  • Na de beëindiging van de vernieuwing van deze fietspaden zal de Robbesrodestraat volledig afgesloten worden ter hoogte van de Oude Tiensebaan

De verkeerstoestand is aangeduid door middel van verkeerstekens die regelmatig naar vorm, duidelijk zichtbaar en overeenkomstig de wettelijke bepalingen zijn aangebracht.

We proberen de werken zo vlot mogelijk uit te (laten) voeren zodat de overlast voor de buurtbewoners zo beperkt mogelijk is. Als de werken sneller dan gepland uitgevoerd zullen zijn, zullen we de aangepaste verkeerssituatie ook zo snel mogelijk wijzigen.

De aanpalende bewoners ontvangen de nodige bewonersbrieven (zie Bijlagen)
Uitgebreide info over de verkeerssituatie vind je in de politieverordening.

Meer info

We zullen updates over het verloop van de werken (indien nodig) verspreiden via onze officiële kanalen.

Als je nog vragen of opmerkingen hebt, kan je onze dienst openbare werken contacteren:
013/46 05 60, openbare.werken@bekkevoort.be.