Verbod houden kampvuren door droogte

Gepubliceerd op donderdag 27 augustus 2020 14.11 u.
UPDATE 27 augustus 2020: het verbod op het houden van kampvuren wordt opgeheven (vastgesteld bij besluit van de burgemeester).

Bericht 6 augustus 2020

Er is een verbod op het houden van kampvuren ingesteld op het grondgebied van de gemeente Bekkevoort. Dit verbod geldt tot het einde van de droogteperiode (wordt vastgesteld bij besluit van de burgemeester).

Waarom dit verbod?

Op diverse plaatsen in de gemeente zijn locaties waar jeugdbewegingen kampen houden. Traditioneel wordt er tijdens een kamp als afsluiter een kampvuur gehouden.
Door de hittegolf is er een verhoogd brandrisico.

Ter vrijwaring van de openbare orde, meer bepaald de openbare veiligheid en de openbare gezondheid, moeten er passende maatregelen genomen worden om branden in droge gebieden te voorkomen.
Het verbod op het houden van kampvuren is een dergelijke passende maatregel.