Verbindingsriolering Netelzeep

Gepubliceerd op donderdag 9 juli 2020 9.02 u.
Aquafin start met de opmaak van het voorontwerp "Verbindingsriolering Netelzeep". Deze rioleringswerken verbinden het rioleringsnet vanaf de Provinciebaan (kruispunt Klipgaardestraat/Halensebaan) in de Netelzeepstraat, de Meenselstraat tot het kruispunt in de Statiestraat in Meensel-Kiezegem.

Afkoppelingsadviseurs maken al de eerste afspraken.

Wanneer?

De uitvoering van de aanleg van gescheiden riolering en wegenis zijn gepland vanaf 2021-022.
In 2021 vindt er een infomoment plaats.