Veiligere schoolomgeving Wersbeek

Gepubliceerd op dinsdag 12 april 2022 8.30 u.
Het lokaal bestuur Bekkevoort zet volop in op verkeersveilige schoolomgevingen. Via een slim parkeerverbod op schooldagen in de schoolomgeving in Wersbeek creëert het lokaal bestuur parkeervrije fietssuggestiestroken zodat de kinderen veilig naar school en terug naar huis kunnen fietsen.

Alternerend parkeerverbod na paasvakantie

Na de aanleg van de fietssuggestiestroken stelde het lokaal bestuur vast dat auto’s vaak parkeren op de fietssuggestiestroken (wettelijk kan dit). De kinderen die naar school fietsten, moesten dan slalommen tussen de geparkeerde wagens.

Het lokaal bestuur voert daarom vanaf 19 april 2022 (na de paasvakantie) een parkeerverbod in op de Halensebaan, gelijklopend met de fietssuggestiestroken, tussen Leeuwkenstraat en Processiestraat/ Kiezegemstraat. Het gaat om een parkeerverbod dat alternerend en beperkt in tijd is tijdens schooldagen: 30 minuten voor en na school. Zo hebben de kinderen ‘s morgens een parkeervrije fietssuggestiestrook om naar school te fietsen en ’s avonds een parkeervrije fietssuggestiestrook richting huis.

De afbeelding en het schema geven je een overzicht van dit parkeerverbod:

Je kan nog altijd blijven parkeren op de Halensebaan:

  • In de gele zone kan je parkeren voor schooltijd
  • In de blauwe zone kan je parkeren na schooltijd

Het is ook mogelijk de parking van de school zelf te gebruiken (achter de school).

Het gaat om een proefproject tot eind juni 2022. Mits een gunstige evaluatie wordt deze verkeerssituatie definitief. De nodige signalisatie wordt aangebracht.

De politie zal het parkeerverbod controleren.

Regels verkeersplateau

Op het verkeersplateau voor de school moet je rekening houden met de regels voor een verkeersplateau:

  • Je moet een verkeersplateau dubbel voorzichtig en met matige snelheid naderen zodat je erover rijdt met een snelheid die niet meer bedraagt dan 30 km/u
  • Links inhalen is verboden op een verkeersplateau
  • Stilstaan en parkeren zijn verboden op een verkeersplateau

Communicatie naar buurtbewoners en ouders

Het lokaal bestuur heeft de buurtbewoners op de hoogte gebracht met een bewonersbrief. Ook de ouders van de leerlingen van de school in Wersbeek ontvingen dezelfde brief.

Subsidie

Het lokaal bestuur ontvangt voor de realisatie van de veiligere schoolomgeving in Wersbeek, die gebeurt i.s.m. ’t Scholeke, de Vlaamse subsidie “Veilige schoolomgeving”.