Vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in Vlaams-Brabant - NIEUWE TERMIJN

Gepubliceerd op woensdag 1 april 2020 8.30 u.
Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provincie Vlaams-Brabant. De termijn van het openbaar onderzoek is geschorst door de coronamaatregelen.

De termijn van het openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed is geschorst omwille van de civiele noodsituatie als gevolg van de coronacrisis en de federale coronavirusmaatregelen van 12 en 17 maart 2020. Van zodra de noodsituatie eindigt, loopt de termijn van het openbaar onderzoek weer verder gedurende een resterende periode van 38 dagen. Je zal van de einddatum op de hoogte worden gebracht via deze website, via een affiche die uit zal hangen aann het gemeentehuis, via het Belgisch Staatsblad en via een advertentie in 3 dagbladen.

Tijdens de schorsingsperiode kunnen opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden nog steeds digitaal of per post bezorgd worden via:

Het dossier is momenteel nog steeds raadpleegbaar op de webpagina van het openbaar onderzoek. Het dossier ligt tijdens de schorsingsperiode niet langer ter inzage in onze kantoren in Brussel en Leuven. Opmerkingen en bezwaren kunnen momenteel ook niet via afgifte op kantoor ingediend worden.